PDF -catalog 2019 - Pitter Yachting - Prof. Dr. Fügen YÖRÜK. Dr. Özge Leyla ŞENGEZER. Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20, 2012
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Prof. Dr. Fügen YÖRÜK. Dr. Özge Leyla ŞENGEZER. Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20, 2012

catalog 2019 - Pitter Yachting

Prof. Dr. Fügen YÖRÜK. Dr. Özge Leyla ŞENGEZER. Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20, 2012 PDF Download epa unepsa epa unepsa EURYPA 20newsletter son pdf PDF EPA Newsletter Issue 18 July 2013 epa unepsa epa unepsa sites default files new 20newsletter pdf PDF Health Sciences Research

Related PDF

Download - epa / unepsa

[PDF] Download epa unepsa epa unepsa EURYPA 20newsletter son pdf
PDF

EPA Newsletter / Issue 18/ July 2013 - epa / unepsa

[PDF] EPA Newsletter Issue 18 July 2013 epa unepsa epa unepsa sites default files new 20newsletter pdf
PDF

Health Sciences Research in the Globalizing World

[PDF] Health Sciences Research in the Globalizing World unipress bg pdf HealthSciencesBook3 pdf
PDF

Prelim ry ram e - Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia

[PDF] Prelim ry ram e Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia adolescenciasema EUROPAEDIATRICS PRELIMINARY PROGRAMME pdf
PDF

Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146 - 1708 - Hacettepe Hukuk

[PDF] Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146 1708 Hacettepe Hukuk hukukdergi hacettepe edu tr C2S1tammetin pdf
PDF

Survival Guide - EU Educational Programmes Office - Ankara

[PDF] Survival Guide EU Educational Programmes Office Ankara erasmus en ankara edu tr files 2014 06 SG V9 pdf
PDF

Innovation in Recycling and Methods - Fugen Constructions

[PDF] Innovation in Recycling and Methods Fugen Constructions fugenconstructions au fugen constructions issue 3 web 502d9978c90cd pdf
PDF

catalog 2019 - Pitter Yachting

30 Oct 2018 True to the motto „Cast off into your holiday“ and chose your yacht, catamaran or motorboat from our large portfolio With 495 well equipped
PDF

PDF Prof Dr Gönül TANKUT TMMOB Şehir Plancıları Odası spo tr resimler ekler eb69a3cb9230045 ek pdf PDF prof dr gönül tankut ankara kitaplığı METUcrp metu edu tr Prof Dr Gönül 20Tankut 20Ankara 20Kitaplığı 0 pdf

Prof. Dr. Gunter Dueck Neues Lernen und Lehren in der digitalen Welt

Versicherungsforen-Themendossier - Messekongresse der

“Dueck for Presi dent” – Anfrage der Piratenpartei Professor Manager CTO Lernen für das Leben? > Lean Brain Bildungswesen Erziehung zu goo auf eine neue innere Bedeutung unse res Lebens “ Prof Dr

 1. Neues Lernen und Lehren in der digitalen Welt
 2. prof
 3. dr
 4. gunter dueck
 5. jetzt neu
 6. Professor
 7. Lernen für das Leben
 8. auf eine neue innere Bedeutung unse
 9. Der digi-soziale Weg zu neuen
 10. eine Keynote von Prof

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

7 Nisan 2017 Cuma - Hacettepe Üniversitesi

hasantahsinfendoglu hasan tahsin cv pdf Prof Dr Hasan Tahsin FENDOĞLU Türk Anayasası ve Avrupa Birliği Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yayın hasantahsinfendoglu dokumanlar makaleler ANAYASA Prof Dr Hasan Tahsin FENDOGLU1 I BİREYSEL BAûVURU HAKKI Günümüzde, temel hakların korunması amacıyla Anayasa

Prof. Dr. Josef Schneeberger Fachhochschule Deggendorf SCHEMA GmbH

Berufsbegleitende Weiterbildung für RZ-Mitarbeiter - Faktor Wissen

PDF deggendorf university of applied sciences Bern University of ti bfh ch 09 Kooperation mit Wirtschaft in der HS Deggendorf pdf PDF Programm Forum Künstliche Intelligenz 2019 forum ki eu Programm Forum Kuenstliche

PDF 1 Der Forscher und Lehrer Karlheinz Küting wiwi uni rostock de 2015 02 13 Der Forscher und Lehrer Karlheinz Küting Version 2015 02 05 final pdf PDF Veröffentlichungen Prof Dr Michael Dusemond md consultant

PROF. DR. M. FAHRETTİN KIRZIOĞLU İLE HATIRALARIM-I

Avrupa Birliği'nin Suriyeli Mülteci Politikasına - Eğitim Bir Sen

9 Mar 2016 Prof Dr Mehmet ÖZCAN Göçmenlere Yönelik Eğitim ve Eğitim Programları Doç Mevla'm gör diyerek iki göz vermiş, bilmem ağ lasam mı KIRZIOĞLU M Fahrettin, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçak lar,

 1. Dr
 2. m gör diyerek iki göz vermiş
 3. KIRZIOĞLU M
 4. Fahrettin
 5. KIRZIOĞ-
 6. LU M
 7. M

PDF Untitled pak Unternehmensberatung GmbH pak ub de fileadmin download pak referenz 1 pdf PDF Prof Dr Manfred J Neumann Kanzlei Prof Dr MJNeumann notar neumann de publikationen pdf publikat cont5 pdf PDF Prof

hgfv de hgfv pdf 00 pub24 inhalt pdf B Die generelle Zulässigkeit von Änderungsklauseln 6 C Die Grundlagen der Wirksamkeitsanforderungen an Änderungsklauseln 8 I § 315 BGB 8 II § 41 VAG 8 III §§ 9, 10 Nr 4 AGB Gesetz

Home back16651666 1667166816691670 Next

L PRACTİCE GUİDELİNE FOR ACUTE BACTERİAL RHİNOSİNUSİTİS İN CHİLDREN AND ADULTS Anthony W.

Chow,1 Michael S...

Description

IDSA CLİNİCAL PRACTİCE GUİDELİNE FOR ACUTE BACTERİAL RHİNOSİNUSİTİS İN CHİLDREN AND ADULTS Anthony W.

Chow,1 Michael S.

Benninger,2 Itzhak Brook,3 Jan L.

Brozek,4,5 Ellie J.

Goldstein,6,7 Lauri A.

Hicks,8 George A.

Pankey,9 Mitchel Seleznick,10 Gregory Volturo,11 Ellen R.

Wald,12 and Thomas M.

File Jr13,14 Clinical Infectious Diseases Advance Access published March 20,

Prof.

Fügen YÖRÜK Dr.

Rinosinüzit son derece sık görülen bir durumdur.

Erişkinler içinde insidansı kadınlarda erkeklerden daha yüksektir.

Sinüzit,

paranazal sinüslerin mukozasının infeksiyonudur ama tek başına sinüzit olma olasılığı yok denecek kadar azdır.

Sıklıkla burun mukozasının infeksiyonu (rinit) ile birlikte olur.

Öncelikle burun mukozası infeksiyonu (rinit),

daha sonra sinüs mukozası infeksiyonu (sinüzit) ortaya çıkar.

Bu nedenle bu infeksiyonun tanımına rinosinüzit denmesi fizyopatolojik olarak daha uygundur.

Allerjenler,

çevresel irritanlar ve bakteri,virüs ya da mantarlarla oluşan enfeksiyonlar neden olur.

Viral nedenlere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu ya da soğuk algınlığı akut rinosinüzitin en sık nedenidir.

Akut rinosinüzit sırasında bakteriyel enfeksiyon prevalansı %2-%10 iken,

viral nedenler %90-%98 oranında görülmektedir.

Buna rağmen,

pratikte antibiyotikler akut rinosinüzit semptomları ile başvuran hastalara sıklıkla reçete edilmektedir.

Plasebo kontrollü randomize çalışmalar göstermiştir ki,

akut rinosinüzit nedeniyle erişkinlerin %81 ine antibiyotik reçete edilmiş ve bunların %70 i kendiliğinden iyileşmiştir.

ABRS ve viral üst solunum yolu enfeksiyonu ayırımındaki zorluk nedeniyle antibiyotikler aşırı reçetelenmektedir.

Bu klavuzun ilk hedefi ABRS ön tanısı alan hastalarda uygun ilk basamak antibiyotiklerin kullanımıdır.

akut viral rinosinüzit ya da kendi kendini sınırlayan bakteriyel enfeksiyonu olan hastalarda solunum patojenlerine antibiyotik direnç oluşumunu engellemek için,

uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımını engellemektir.

Bu amaçla da

bu kılavuzda rinosinüzit yönetiminde sorun olduğu düşünülen 17 ana soru yanıtlanmaya çalışılmıştır.

Akut Rinosinüzitin Tanımı,

Akut Bakteriyel ve Viral Sinüzitin Klinik Tanısı

TANI 

En az 2 major bulgu ya da 1 major 2 minör kriterlerin olması rinosinüzit tanımı için yeterlidir.

Ne yazık ki,

bu tanı kriterleri viral enfeksiyonu bakteriyel enfeksiyondan yeterince ayırt edememektedir.

Bulgu ve semptomların süresi,

hastalık seyri ve zamanının da bakteriyel rinosinüziti viralden ayırmada önemli olduğu belirtilmektedir.

AKUT BAKTERİYEL VE VİRAL RİNOSİNÜZİT FARKLARI

VİRAL  

Komplike olmayan hastalarda ateş genellikle görülmez.

Ateş olursa da

ilk 24-48 saat içinde başağrısı ve myalji gibi semptomlarla birlikte görülür.

myalji gibi semptomlar kaybolur ve solunum semptomları ön plana çıkar.

Nazal semptomlar (akıntı ve konjesyon veya tıkanıklık),

boğaz ağrısı ve/veya öksürük vardır.

Başlangıçta nazal akıntı genellikle berrak ve suludur,

mukoid ve pürülan hale gelir Sonra ise durum tersine döner,

pürülan akıntı önce mukoid daha sonra da berrak hale döner ya da kurur.

Solunum semptomları genellikle 5-10 gün sürer.

AKUT BAKTERİYEL VE VİRAL RİNOSİNÜZİT FARKLARI

BAKTERİYEL o

Baş ağrısı,

yetişkinlerde klasik triad olarak bilinse de aslında nadir olarak görülmektedir.

akut rinosinüzit ile uyumlu kalıcı semptomların başlangıcı

Hastalığın başlangıcında en az birbirini takip eden 3-4 gün süren yüksek ateş (>39) ve pürülan nazal akıntı ya da yüz ağrısı gibi ciddi semptomların başlangıcı

Tipik üst solunum yolu viral enfeksiyonundan 5-6 gün sonra başlayan veya artan ya da yeni başlayan ateş,baş ağrısı ya da nazal akıntıda artış gibi kötüleşen semptomların başlangıcı

Akut Bakteriyel Rinosinüzit Düşünülen Hastalarda Ne Zaman Antibiyotik Tedavisi Başlanmalıdır

Hastalığın süresini kısaltmak,

rekürrensi azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacı ile antimikrobiyal tedaviye ABRS klinik tanısı konulur konulmaz başlanması önerilmektedir.

Akut Bakteriyel Rinosinüzit Tedavisinde Amoksisilin–klavulanik asit ve Amoksisilinin Karşılaştırılması

Hem erişkinlerde hem de çocuklarda ABRS ampirik tedavisinde tek başına amoksisilin yerine Amoksisilin-klavulonat önerilmektedir.

Ayrıca ABRS etkenleri arasında (H.influenza ve M.catarrhalis) beta laktamaz üretiminin arttığı görülmüş.

1997-2000

2001-2005

S.pneumoniae

H.influenzae

Beta-laktamaz pozitif H.influenzae

ABRS ampirik tedavisinde Ne Zaman Yüksek Doz Amoksisilin-klavulanik asit kullanılmalıdır

Yüksek doz AMC: oral 2x2 gr veya 2x90 mg/kg/gün 

İnvaziv penisilin dirençli S.pneumoniae infeksiyonlarının yüksek endemik olduğu bölgelerde,

Ciddi inf (39o ateş,

sistemik toksisite vs) Kreş çocuklarında,

Yakın zamanda hastanede yatış ya da antibiyotik kullanım öyküsü olan hastalarda,

İmmünsüpresif hastalarda önerilmektedir.

BAŞLANGIÇ AMPİRİK TEDAVİDE KİNOLONLARIN YERİ

ABRS başlangıç tedavisinde,solunum yolu florokinolonlarından ziyade beta laktam ajanlar (amoksisilin-klavulonat) önerilir.

AMPİRİK TEDAVİDE MAKROLİD VE TRİMETHOPRİMSULFAMETHOKSAZOL VE DOKSİSİKLİNİN YERİ 

S.pneumoniae ‘da makrolid direncinin yüksek olmasından dolayı (%30) ampirik tedavide makrolidler önerilmez.

S.pneumoniae ve H.influenzae’da trimetoprimsülfametaksazol direncinin yüksek olmasından dolayı (%30-40) ampirik tedavide TMP-SXT de önerilmez.

Respiratuar patojenlere etkisi,

mükemmel farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinden dolayı doksisiklin ,amoksisilin-klavulonata alternatif olarak erişkinde ABRS ampirik

AMPİRİK TEDAVİDE 2.-3.

JENERASYON SEFALOSPORİNLERİN YERİ 

S.pneumoniae için ikinci ve üçüncü kuşak sefalosporin direnç oranlarının değişken olmasından dolayı ABRS ampirik tedavisinde monoterapi olarak önerilmez.

Ancak non-tip 1 penisilin allerjisi olan çocuklarda ya da penisilin dirençli S.pneumoniae yüksek endemik hızı olan bölgelerde 3.kuşak oral sefalosporin (sefiksim ya da sefpodoksim) ve klindamisin kombine tedavi olarak kullanılabilir.

PENİLİN ALLERJİSİ BULUNANLARDA TEDAVİ

Erişkinlerde

doksisiklin ya da solunum yolu florokinolonları (levofloksasin ya da moksifloksasin)

penisilin tip 1 hipersensivitesi

levofloksasin non-tip 1 hipersensivitesi

BAŞLANGIÇ TEDAVİDE MRSA ETKİN ANTİBİYOTİKLERİN YERİ

ABRS’de S.aureus (MRSA da dahil olmak üzere) potansiyel bir patojen olmasına rağmen mevcut verilere göre başlangıç ampirik tedavide MRSA etkin antibiyotikler önerilmemektedir.

845 hasta

sinüs asp ve orta kulak kültürü

2000-2003

2004-2006

S.aureus

AB kullanım öyküsü,

hastanede yatış öyküsü ve nazal operasyon MRSA için en önemli risk fak olarak belirlenmiş.

Erişkinde

komplike olmayan ABRS de önerilen tedavi süresi 5-7 gündür.

Çocuklarda ise ABRS de 10-14 gün süre ile tedavi önerilmektedir.

İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİDLER

allerjik rinit öyküsü olan hastalarda ABRS ampirik antibiyotik tedavisinde adjuvan tedavi olarak önerilir.

SF İLE NAZAL İRİGASYON

Hipertonik veya fizyolojik salin ile intranazal irrigasyon erişkinde ABRS adjuvan tedavisinde önerilmektedir.

TOPİKAL YA DA ORAL DEKONJESTANLAR VE ANTİHİSTAMİNİKLER

ABRS tedavisinde topikal veya oral dekonjestanlar ve antihistaminikler adjuvan tedavide önerilmez.

BAŞLANGIÇ AMPİRİK TEDAVİ İLE KLİNİK YANITSIZLIK DURUMUNDA NELER YAPILMALI 

Başlangıç ampirik antimikrobiyal tedavi ile 48-72 saat sonra semptomlarda kötüleşme olursa veya 3-5 gün sonra iyileşme olmazsa alternatif yönetim stratejisi önerilir.

BAŞLANGIÇ AMPİRİK TEDAVİ İLE KLİNİK YANITSIZLIK DURUMUNDA NELER YAPILMALI 

İlk basamak ampirik antimikrobiyal tedavi ile 72 saat içinde klinik olarak kötüye giden veya 3- 5 gün sonra iyileşmeyen hastalar

dirençli patojenler ,enfeksiyöz olmayan nedenler,

yapısal anomaliler ya da tedaviyi başarısızlığa uğratabilecek diğer nedenler açısından değerlendirilmelidir.

HEM AMPİRİK HEM DE ALTERNATİF TEDAVİYE YANITSIZLIK DURUMUNDA NELER YAPILMALIDIR

Ampirik antimikrobiyal tedaviye cevap vermeyen şüpheli sinüs enfeksiyonu olan hastalarda,nazofaringeal sürüntü örneği yerine direk sinüs aspirasyonundan elde edilen kültür önerilir.

Erişkinde endoskopi eşliğinde orta meatus kültürü alternatif olarak düşünülebilir.

Ama çocuklarda güvenilirliği belirlenmemiştir.

ABRS tanısı için nasofaringeal kültür güvenilir değildir ve önerilmez.

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 

Düz grafiler ya da BT sıklıkla ABRS tanısında kullanılmaktadır.

Ne yazık ki bunlar da bakteriyel rinosinüziti viral rinosinüzitten ayırmada nonspesifiktir.

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 

Süpüratif komplikasyonlardan şüphelenilen ABRS hastalarda,

aksial ve koronal kesitli kontrastlı bilgisayarlı tomografi lokalize enfeksiyonu göstermede ve tedavide yol gösterici olması nedeniyle MR a göre daha iyi bilgi verir.

NE ZAMAN BİR UZMAN HEKİME BAŞVURULMALIDIR

Ciddi hastalığı olanlar,

geniş antimikrobiyal tedaviye rağmen kliniği bozulan hastalar,

tekrarlayan akut rinosinüzit atakları olan hastalar (otolaringolojist,enfeksiyon hastalıkları uzmanı veya allerjist gibi) bir uzman hekime sevk edilmelidir.

Figure 1.

Algorithm for the management of acute bacterial rhinosinusitis.

Abbreviations: CT,