PDF ulusal fizyoloji kongresi, Prof, Dr, -program kitabı - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği - Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı

program kitabı - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı 29 Eyl 2012 Dr Akif CİNEL KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof Dr Ahmet AYAR Fadıl Özyener, Şenay Koparan, Ayşegül Doğan, Funda Coşkun, Dane  Texas at San Antonio), Professor Michael Shattock Prof Dr Ümmühan İŞOĞLU

Related PDF

türk fizyolojik bilimler derneği 38 ulusal fizyoloji kongresi

29 Eyl 2012 Dr Akif CİNEL KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof Dr Ahmet AYAR Fadıl Özyener, Şenay Koparan, Ayşegül Doğan, Funda Coşkun, Dane 
PDF

e-Bülten - Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Texas at San Antonio), Professor Michael Shattock Prof Dr Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ İstanbul Ün İstanbul Tıp Fak Fizyoloji AD Dr Fadıl Özyener tara
PDF

Untitled - Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

18 Konferans 2 Prof Dr Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa OKSİJEN KİNETİĞİ VE BRIAN WHIPP Brian J Whipp 
PDF

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Hekimliği Merkez ve AD

5 May 2017 Prof Dr Ömer Azal Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof Prof Dr Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı
PDF

DERG İ S İ wwwgeneltipcom - Spor Bilim

Prof Dr Hakkı Gökbel EDİTÖR YARDIMCILARI Prof Dr Emel Türk Arıbaş Prof Dr Fadıl Özyener) Fizyoloji hızla gelişmiş, fizyolojideki her gelişme egzersiz fizyolojisine zemin hazırlamıştır Özyener F, Rossiter HB, Ward SA Whipp BJ
PDF

kardiyorespiratuvar egzersiz testleri - Spor Bilim

Fadıl Özyener*, Hakan Gür** *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD As Secretary General of ICHPER SD and a professor at an institution of 
PDF

tusad2012_yeni_6:Layout 1 - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

2 solunum tr SOLUNUM 2012 Prof Dr Mecit SÜERDEM TÜSAD Başkanı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 2İÜ Fadıl Özyener
PDF

program kitabı - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

cerrahisi, fizyoloji uzmanları, asistanları ve verem savaş dispanserleri hekimleri ile alanımızda çalışan diğer branşlara ait Fadıl Özyener 13 20 13 40 Asit Baz (Prof Dr Nazmi Bilir Onuruna)” Oturum Başkanları Can Öztürk, Nazmi Bilir
PDF

PDF Download epa unepsa epa unepsa EURYPA 20newsletter son pdf PDF EPA Newsletter Issue 18 July 2013 epa unepsa epa unepsa sites default files new 20newsletter pdf PDF Health Sciences Research

PDF Prof Dr Gönül TANKUT TMMOB Şehir Plancıları Odası spo tr resimler ekler eb69a3cb9230045 ek pdf PDF prof dr gönül tankut ankara kitaplığı METUcrp metu edu tr Prof Dr Gönül 20Tankut 20Ankara 20Kitaplığı 0 pdf

Prof. Dr. Gunter Dueck Neues Lernen und Lehren in der digitalen Welt

Versicherungsforen-Themendossier - Messekongresse der

“Dueck for Presi dent” – Anfrage der Piratenpartei Professor Manager CTO Lernen für das Leben? > Lean Brain Bildungswesen Erziehung zu goo auf eine neue innere Bedeutung unse res Lebens “ Prof Dr

 1. Neues Lernen und Lehren in der digitalen Welt
 2. prof
 3. dr
 4. gunter dueck
 5. jetzt neu
 6. Professor
 7. Lernen für das Leben
 8. auf eine neue innere Bedeutung unse
 9. Der digi-soziale Weg zu neuen
 10. eine Keynote von Prof

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

7 Nisan 2017 Cuma - Hacettepe Üniversitesi

hasantahsinfendoglu hasan tahsin cv pdf Prof Dr Hasan Tahsin FENDOĞLU Türk Anayasası ve Avrupa Birliği Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yayın hasantahsinfendoglu dokumanlar makaleler ANAYASA Prof Dr Hasan Tahsin FENDOGLU1 I BİREYSEL BAûVURU HAKKI Günümüzde, temel hakların korunması amacıyla Anayasa

Prof. Dr. Josef Schneeberger Fachhochschule Deggendorf SCHEMA GmbH

Berufsbegleitende Weiterbildung für RZ-Mitarbeiter - Faktor Wissen

PDF deggendorf university of applied sciences Bern University of ti bfh ch 09 Kooperation mit Wirtschaft in der HS Deggendorf pdf PDF Programm Forum Künstliche Intelligenz 2019 forum ki eu Programm Forum Kuenstliche

PDF 1 Der Forscher und Lehrer Karlheinz Küting wiwi uni rostock de 2015 02 13 Der Forscher und Lehrer Karlheinz Küting Version 2015 02 05 final pdf PDF Veröffentlichungen Prof Dr Michael Dusemond md consultant

PROF. DR. M. FAHRETTİN KIRZIOĞLU İLE HATIRALARIM-I

Avrupa Birliği'nin Suriyeli Mülteci Politikasına - Eğitim Bir Sen

9 Mar 2016 Prof Dr Mehmet ÖZCAN Göçmenlere Yönelik Eğitim ve Eğitim Programları Doç Mevla'm gör diyerek iki göz vermiş, bilmem ağ lasam mı KIRZIOĞLU M Fahrettin, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçak lar,

 1. Dr
 2. m gör diyerek iki göz vermiş
 3. KIRZIOĞLU M
 4. Fahrettin
 5. KIRZIOĞ-
 6. LU M
 7. M

PDF Untitled pak Unternehmensberatung GmbH pak ub de fileadmin download pak referenz 1 pdf PDF Prof Dr Manfred J Neumann Kanzlei Prof Dr MJNeumann notar neumann de publikationen pdf publikat cont5 pdf PDF Prof

hgfv de hgfv pdf 00 pub24 inhalt pdf B Die generelle Zulässigkeit von Änderungsklauseln 6 C Die Grundlagen der Wirksamkeitsanforderungen an Änderungsklauseln 8 I § 315 BGB 8 II § 41 VAG 8 III §§ 9, 10 Nr 4 AGB Gesetz

Home back16651666 1667166816691670 Next

Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı2 Solunum düzenlenmesi...

Description

Solunum İşlevlerinin Düzenlenmesi

Prof.

Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı

Solunum düzenlenmesinde temel amaç

Organizmaya O2 sağlamak,

Metabolizma sonucu oluşan CO2’i akciğerler aracılığı ile atmak,

Doku ve hücreler ile kanda H+ düzeyini dar sınırlar içinde sabit tutarak homeostazisi korumaktır.

Solunumun denetimi

Homeostazisin korunması ilkesi solunumun düzenlenmesini belirler.

Solunum spontandır.

Solunum merkezindeki motor nöronların ritmik deşarjının solunum kaslarını innerve etmesi ile meydana gelir.

Dinlenimde solunum ritminin derinlik ve sıklığı akciğer ve göğüs duvarında bulunan mekanoreseptörlerden gelen geri bildirim ile sağlanır.

spontan solunumun özellikleri a)İstemli denetim: Serebral korteks  kortikospinal traktuslar

T1-12 eksternal interkostal motor nöronlar inspirasyonu uyaran lifleri ve T1-12 arasında ekspirasyonu uyaran internal interkostal motor nöron lifleri

b)otomatik denetim Medulla oblongata ve ponsta bulunan nöronlar solunum merkezini oluşturur: Dorsal solunum grubu (DSG) Ventral solunum grubu (VSG) Pons solunum grubu (PSG)

Dorsal solunum grubu Nükleus traktus solitarius içinde ve yakınında yer alan inspiratuvar (I) nöronlardır.

VSG üzerine inhibitör etki gösterir.

Ventral solunum grubu Ventral medullada n.ambiguus ile n.retroambiguus içinde yer alan nöronlar grubudur.

Rostral ve kaudal uçta ekspiratuvar (E),

orta bölümde inspiratuvar (I) nöronlar vardır.

Pons solunum grubu

DSG ve VSG üzerine etki ederek solunum hızı ve tipinin belirlenmesinde rol oynadığı sanılır.

İnspirasyon rampasının kapanma noktasını kontrol ederek akciğerlerin dolma süresini belirler.

Sinyaller kuvvetlendiği zaman insp 0.5 sn de tamamlanabilir (f = 30-40),

aksine uyaranlar zayıfladığında 5 snye kadar uzayabilir (f = 3-5).

Apnöstik merkez (

?) İlgili bölgenin üzerindeki kesi

Uzun inspiratuvar «iç çekmelere» (apnö) yol açar.

Bu apnö dönemleri kısa ekspirasyon atakları ile kesilir.

İnspirasyon merkezi sinyalleri

inspirasyon-ekspirasyon geçişi Gerek normal solunumda gerekse dakika solunum ventilasyonunun yükseldiği durumlarda inspirasyonun bitmesi ve ekspirasyonun başlayabilmesi için DSG ve VSG’deki inspiratuvar nöronların deşarjının inhibe edilmesi gerekmektedir.

İnspiratuar nöronların inhibisyonu NTS aracılığı ile yavaş adapte olan akciğer gerim reseptörleri (SAR)’lardan gelen impulslarla olur.

Bötzinger kompleksi de uyarılınca inspiratuar motor deşarjı inhibe ederek inspirasyonun bitmesine ve ekspirasyonun başlamasına yol açar.

İnspirasyonun bitirilip ekspirasyonun başlamasında ponsda (PSG) bulunan nükleus parabrakialis medialis (NPBM)’ten gelen impulslar da inspiratuvar motor deşarjları inhibe ederek rol alır.

Solunum merkezini etkileyen uyaranlar

a)Kimyasal olmayan uyaranlar akciğer ve havayolları almaçlarından vagal affarentler (ac mekanaresp.) pons,

hipotalamus ve limbik sistemden gelen uyarılar proprioseptörlerden gelen affarentler baroreseptörler,

atrial ve ventriküler afferentler

Akciğer mekanoreseptörleri Yavaş adapte olan reseptörler (SAR) Hızlı adapte olan reseptörler (RAR) J (Juxta-kapiller) reseptörler (C lifleri)

Yavaş adapte olan reseptörler (SAR) Trakea ve aşağı havayollarında düz kaslarda yerleşmişlerdir.

İnspirasyonda akciğerlerin gerilmesi ile uyarılırlar.

Hering-Breuer refleksini oluştururlar.

Hering-Breuer Refleksi Akciğerler 1-1,5 l'üzerine genişlediği zaman,

gerilme reseptörlerinin vaguslar üzerinden geri bildirim ile inspirasyon rampa sinyalini sona erdirmesine Hering-Breuer genişleme refleksi” adı verilir.

Son çalışmalar daha çok yenidoğan bebeklerde önemli olduğunu düşündürmektedir.

Hızlı adapte olan reseptörler (RAR) Havayolu epitelinde yerleşiktirler.

Yukarı hava yolunda bulunanlar toz,

amonyak buharı gibi maddelerin inhalasyonu ile uyarılırlar.

Öksürük refleksine sebep olurlar.

İrritan reseptörler de denir.

Juxta-kapiller reseptörler (C lifleri) Hava yolu epitelinde,

epitelin altında damarların çevresinde,

submukozal bezlerde ve hava yolu düz kasında bulunurlar ve miyelinsiz vagal C lifleri ile innerve olurlar.

pulmoner J-reseptörler bronşiyal J-reseptörler

b) Solunumun kimyasal uyaranları CO2 (Kan,

BOS ve beyin doku sıvısında H+ üzerinden) O2

CO2 ve H+ (karotid ve aortik cisimler üzerinden) Santral kemoreseptörler Periferik kemoreseptörler

Santral kemoreseptörler Santral kemoduyar alan medulla oblongatanın ventral yüzündedir.

Kemoduyar alandaki nöronlar,

H+ ile uyarılırlar (CO2 bu alandaki nöronları dolaylı olarak uyarır).

Solunumun kontrolünde CO2‘in “dolaylı” etkisi önem taşır.

Hidrojen iyonlarının aksine,

CO2 kan-beyin ve kan-serebrospinal sıvı engelini kolaylıkla aşar.

Karbonik asit (H2CO3) üzerinden H+ ve HCO3- iyonlarına ayrışınca açığa çıkan H+’ları kemoduyar alanı uyarır.

H+ kan-beyin ve serebrospinal sıvı bariyerini dolaylı geçer.

Periferik kemoreseptörler: glomus karotikum/glomus aortikum Karotid ve aortanın çatallanma noktasındaki periferik kimyasal almaçlar başta PO2 olmak üzere PCO2 ve H+ düzeyindeki dalgalanmalara duyarlıdır.

Öncelikle etkili olan PO2 düzeyidir.

Asidoza cevap veren sadece glomus karotikumdur.

PaO2 azaldığında aortik ve karotid cisimlerde sinir aksiyon potansiyelleri artar.

Artan nöral aktivite glossofaringeus ve vagus sinirleriyle solunum merkezlerine iletilir.

Solunum sıklığı ve tidal hacim artar.

Alveoler gaz derişimini etkileyenler Ölü boşluk havası ile karışma Havanın alveollere ulaştığında vücut sıcaklığı ve nemine eşitlenmesi Pulmoner kapillerden O2 ve CO2 değişiminin hızı Alveoler ventilasyonun hızı (sb)

Değişik koşullarda alveolar PO2 (PAO2) ve PACO2’nı etkileyen unsurlar Atmosferdeki gaz derişimi Dokuda O2 tüketim/CO2 üretim hızı Alveoler ventilasyonun hacmi

Doku O2 tüketimi

- Ca-vO2

Alveoler ventilasyonun PAO2’na etkisi

Alveoler ventilasyonun PACO2’na etkisi

Kemoduyar alan uyarılması solunum frekansını arttırır.

Alveoler ventilasyon üzerine PCO2 artışının etkisi PO2’nın azalmasına veya pH’nın düşmesine göre çok daha belirgindir.

%6 CO2

İnspirasyon havasında CO2 kapsamı %7’den daha fazla olduğunda,

hiperventilasyona rağmen ani olarak yükselmeye başlar.

hiperkapni Vücutta CO2 birikmesidir.

solunum merkezi dahil merkezi sinir sistemini baskılar.

Baş ağrısı,

konfüzyon ve nihayet komaya kadar ilerleyebilir (CO2 narkozu)

Hipoksi

Azalan atm.

Alveol gaz basınçlarını etkileyen değişik koşullar PAO2

PACO2

Düşük PO2’lı hava solumak

VA normal,

VA ve metabolizma koşut 

Egzersize ventilasyon yanıtı

Egzersizde VE düzenlenme mekanizmaları Faz I: santral-periferik nörojenik mekanizmalar (serebral korteks) Faz II: Nörohumoral düzenekler,

proprioseptörler Faz III: I ve II’dekilere ek olarak periferik-santral kemoreseptörler (PaCo2,

PaO2,

Sol.frk.

 12-16/dak 40-60/dak Sol.hacmi  500 ml  2000-3000 ml

Kaynaklar: Review of Medical Physiology,

Ganong WF,

23rd Ed.,

2010.

Berne & Levy Physiology,

Eds: Koeppen BN and Stanton BA

6th Ed.,

Eds: Widmaier EP,

Raff H ve Strang KT

2010.

Respiratory Physiology: The essantials,

Ed: West JB.,

8th Ed.,

Eds: Guyton AC.,

Hall JE,

Elsevier Saunders,

11th ed.,

2006.

Principles of exercise testing and interpretation.

Wasserman K,

Hansen JE et al.,4th ed.,