PDF -zamawiający sekcja ii - Rzeczpospolita Samorządna - SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

zamawiający sekcja ii - Rzeczpospolita Samorządna

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. PDF sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia SP nr 31sp31gdynia pl przetargi ogloszenie o udzieleniu zamowienia pdf PDF sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia Państwowe bip lasy gov pl px dg~rdlp

Related PDF

sekcja i: zamawiający sekcja ii: przedmiot zamówienia - SP nr 31

[PDF] sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia SP nr 31sp31gdynia pl przetargi ogloszenie o udzieleniu zamowienia pdf
PDF

sekcja i: zamawiający sekcja ii: przedmiot zamówienia - Państwowe

[PDF] sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia Państwowe bip lasy gov pl px dg~rdlp lublin~nadl chelm~ogloszenie o udzieleniu zam mund bhp 2018 pdf
PDF

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

[PDF] SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA claio poznan pl wp content uploads ogłoszenie o udzieleniu 1 pdf
PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sąd Rejonowy w Grójcu

[PDF] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sąd Rejonowy w Grójcu grojec sr gov pl ogloszenie o udzieleniu zamowienia 1539594329 pdf
PDF

sekcja i: zamawiający sekcja ii: przedmiot - Urząd Dzielnicy Wola

[PDF] sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot Urząd Dzielnicy Wola wola waw pl ogloszenie o udzieleniu zamowienia 278 pdf
PDF

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

[PDF] SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wola waw pl ogloszenie o udzieleniu zamowienia 302 pdf
PDF

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

[PDF] SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA mprd ostrowiec pl udzielenie paliwa pdf
PDF

sekcja i: zamawiający sekcja ii: przedmiot zamówienia - Szpital

[PDF] sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia Szpital szpitalczerniakowski waw pl pliki Ogłoszenie 20o 20zamówieniu pdf
PDF

sekcja i: zamawiający sekcja ii: przedmiot zamówienia - tbswalczpl

[PDF] sekcja i zamawiający sekcja ii przedmiot zamówienia tbswalcz pl tbswalcz pl Ogłoszenie 20o 20nieudzileniu 20zamówienia 202 20budynk
PDF

zamawiający sekcja ii - Rzeczpospolita Samorządna

19 Kwi 2019 II 1) Tekst, który należy zmienić Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst Numer sekcji I ZAMAWIAJĄCY Punkt W ogłoszeniu jest
PDF

Sekkaki\'nin Yeri ve Önemi

liJ - cdnislamansiklopedisiorgtr

isamveri pdf drg D00072 2004 27 2004 27 DURUSOYA pdf Sekkaki'nin Yeri ve Önemi Doç Dr Ali DURUSOY* Bu makalede Organon'un Arapça'ya çevrilmesinden sonra İslfun dünyasında ortaya çıkan nahiv ve mantık tartışmalan, kısaca bu tartışmaya katılan nahivci ve mantıkçılann görüşleri incelendi Tartışmalarm nedenleri açıklandı

Sektor spożywczy w Polsce

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - Outsourcing Portal

fundacjarepublikanska wp content uploads 2016 10 w Polsce Ponieważ sektor spożywczy, zarówno w zakresie produkcji, jak i dystrybucji, to bardzo ważne obszary polskiej gospodarki oraz ważny element codziennego życia każdego z nas, oddając ten raport czytelnikowi, pragniemy oddać pod rozwagę jedno podstawowe pytanie Czy polska żywność rzeczywiście

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT. na lata

wkład funduszy unijnych w rozwój społeczno-gospodarczy

Ministra Rozwoju Regionalnego z 12 marca 2007 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata  Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) – 1163 mln EUR z EFRR; Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 1. Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006
 2. Sprawozdanie końcowe z realizacji NPR na lata 2004-2006
 3. fundusze ue w równoważeniu infrastruktury transportu
 4. Sektorowy Program Operacyjny
 5. regionalny program operacyjny województwa podlaskiego na lata
 6. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
 7. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 i Narodowy Plan Rozwoju
 8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 9. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 10. regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata

Sektör Haberleri 24 ŞUBAT 2017

14 Şubat 2017 Salı 1-Ana sayfa - Anasayfa - Deniz Yatırım

vakifbank tr documents piyasaraporlari 17 Şubat 2017 Cuma Sektör ve Şirket Haberleri yerine getirilmesini teminen verilen 1 aylık ek sürenin 24 02 2017 tarihine uzatıldığını bildirdi oyakyatirim tr Reports DownloadFile? Günlük Bülten 22 Şubat 2017 Lütfen uyarı metni için son

SEKTÖRE İLİŞKİN GÜNLÜK HABERLER

2018 Yılı Programı - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

PDF gıda sektörü esnaf,sanatkarlar ve kooperatifçilik genel müdürlüğüesnaf ticaret gov tr data 5a57494bddee7d1fa8b584aa gida 20 pdf PDF GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ Özet ve Giriş Guseyad Akademi guseyad tr wp content 12 2 guvenlik yonetisimi pdf PDF mobilya sektörü

PDF SELAME MUSA VE ARAP DİLİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Bedrettin Aytaçisamveri pdf drg D02424 2001 I 2 2001 I 2 AYTACB pdf PDF MISIR 'DA iNGiLiZ İŞGALİNİN ARAP DİLİ üZERiNDEKiisamveri pdf drg D00193 1986 1 1986 1 AYYILDIZE pdf PDF arap dilinde edatların

Selbermachen statt kaufen

Sortiment 01012018 - Heimatliebe Unverpackt

Leseprobe Selber machen statt kaufen – Küche 137 gesündere Alternativen zu Fertigprodukten, die Geld sparen und die Umwelt schonen Herausgegeben  Leseprobe Selber machen statt kaufen – Haut und Haar 137 Rezepte für natürliche Pflegeprodukte, die Geld sparen und die Umwelt schonen Herausgegeben 

 1. Selber machen statt kaufen
 2. Rezepte zum Selbermachen
 3. Open Source und Selbermachen als
 4. reparieren statt neu kaufen
 5. Was kann ich selber machen und reparieren
 6. anstatt neu zu kaufen
 7. kaufen
 8. frisches Brot kaufen zu können
 9. Selbermachen statt Kaufen
 10. QUALITÄT STATT QUANTITÄT

selbst hilfe Gruppen Beratungsstellen Adressen Tempelhof-Schöneberg

Download_Broschüre Selbsthilfe und Migration in Berlin - Sekis

nach Gruppen zu Depressionen, Ängsten und Panikattacken mehren Ebenso das Beratungsstellen kooperieren, um Angebote zu schaffen, wo sich Flüchtlinge Ihre regionale Selbsthilfekontaktstelle Tempelhof Schöneberg in Träger Seite 94 SELBSTHILFEKONTAKTSTELLEN Seite 97 Adressen IMPRESSUM Freie Gruppen, Projekte,

 1. Selbsthilfewegweiser 2015
 2. selbsthilfe wegweiser
 3. Berlin.de
 4. Selbsthilfe-Wegweiser Berlin-Mitte
 5. Selbsthilfe
 6. und Stadtteilezentrum Berlin Neukölln
 7. Selbsthilfe-Wegweiser Neukölln 2018
 8. Wegweiser für Krebsbetroffene in Berlin Wegweiser für
 9. Download_Broschüre Selbsthilfe und Migration in Berlin
 10. Gruppenliste GA
Home back 985986987988989990 Next

na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamów...

Description

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

?ogloszenie=show&pozycja=51728&rok=2014-02-13

Adres strony internetowej,

na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html

Toruń: Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi rowerowej dla projektu:Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych

Kamionki Małe Numer ogłoszenia: 51728

- 2014

data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Polna 113,

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Adres strony internetowej,

pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi rowerowej dla projektu:Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych

Kamionki Małe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla robót

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

?ogloszenie=show&pozycja=51728&rok=2014-02-13

budowlanych przy projekcie pn.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych

Kamionki Małe.

Zadanie polegać będzie na przebudowie dróg wojewódzkich,

powiatowych i gminnych w ramach którego zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Toruń

Kamionki Małe o długości 35,12 km.

W ramach pełnienia nadzoru do zadań wykonawcy naleŜeć będzie w szczególności: 1) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem,

przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wpisów o próbach i badaniach,

uzgodnień i obowiązujących decyzji,

W ramach tych czynności inspektor zobowiązuje się do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru,

b) dokonania odbioru końcowego od wykonawcy wykonawstwa robót oraz przekazania przedmiotu odbioru,

c) przekazania protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej.

Liczba pobytów Inspektora Nadzoru w miejscu prowadzanie prac musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieŜących potrzeb.

Wykonawca zapewni ponadto,

Ŝe na wezwanie Zamawiającego,

w sprawach nie cierpiących zwłoki,

Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na budowie w przeciągu 3 godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową.

Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawierają: dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlano-wykonawczych,

przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

z którymi obowiązkowo naleŜy się zapoznać przed złoŜeniem oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1,

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.

Zamawiający wymaga złoŜenia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

określonego w punkcie 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

?ogloszenie=show&pozycja=51728&rok=2014-02-13

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,

6b ust.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz.

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku: KDBS o.Toruń,

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań,

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Przy dokonywaniu spełnienia oceny tego warunku Zamawiający zastosuje zasadę spełnia

- art.

22 ust.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,

udokumentowanie pełnienia (tj.

zakończenia) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

przebudowie lub remoncie drogi lub drogi rowerowej o wartości brutto min.

Jako wykonanie usługi naleŜy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC),

Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień,

w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego naleŜy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień,

w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

Przy dokonywaniu spełnienia oceny tego warunku Zamawiający zastosuje zasadę spełnia

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

?ogloszenie=show&pozycja=51728&rok=2014-02-13

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań,

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Przy dokonywaniu spełnienia oceny tego warunku Zamawiający zastosuje zasadę spełnia

- art.

22 ust.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony,

jeŜeli wykonawca wykaŜe się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedłoŜy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania im do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

a takŜe złoŜenie oświadczenia,

Ŝe osoby wskazane do wykonywania zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia,

Przy dokonywaniu spełnienia oceny tego warunku Zamawiający zastosuje zasadę spełnia

Zamawiający,

określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

Nr 63,

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Przy dokonywaniu spełnienia oceny tego warunku Zamawiający zastosuje zasadę spełnia

- art.

22 ust.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.

24 UST.

22 ust.

1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: wykaz wykonanych,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,

w okresie ostatnich trzech lat przed

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

?ogloszenie=show&pozycja=51728&rok=2014-02-13

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

wraz z podaniem ich wartości,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,

a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia,

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.

24 ust.

1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust.

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów,

które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

?ogloszenie=show&pozycja=51728&rok=2014-02-13

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,

Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Oryginał gwarancji lub poręczenia,

jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niŜ pieniądz

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą: a) termin realizacji moŜe ulec przedłuŜeniu w następujących sytuacjach:

za które nie odpowiada wykonawca,

których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności,

których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

za uprzednią zgodą zamawiającego: moŜliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niŜ wskazana w ofercie wykonawcy,

a takŜe moŜliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ

Rozdział II,

uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

?ogloszenie=show&pozycja=51728&rok=2014-02-13

IV.4.1) Adres strony internetowej,

na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu,

Polna 113,

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00,

miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu,

Polna 113,

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe,

w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.

Infrastruktura drogowa,

Oś priorytetowa 1.

Rozwój infrastruktury technicznej,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o art.

36 ust.

2 pkt.

której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,

na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.

26 ust.

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

22 ust.

b) jeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy przedmiotu,

na którego zasoby wykonawca powoływał się,

na zasadach określonych w art.

26 ust.

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

22 ust.

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,

iŜ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

c) Brak informacji oznaczać będzie,

iŜ Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie..

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie