PDF Usługi komunalne w opiniach -Biuro Analiz Sejmowych OPINIA ZLECONA - USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

Biuro Analiz Sejmowych OPINIA ZLECONA

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA Wprowadzenie ▷ Badanie „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa” to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego  Wykonawcy Raportu i Opinii w szczególności zapoznali się z w Warszawie na świadczenie usług Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto  W OPINII KONSUMENTÓW

Related PDF

Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa

Wprowadzenie ▷ Badanie „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa” to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego 
PDF

Raport z audytupdf - BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wykonawcy Raportu i Opinii w szczególności zapoznali się z w Warszawie na świadczenie usług Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto 
PDF

OCENA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W OPINII KONSUMENTÓW Streszczenie gospodarki odpadami komunalnymi z perspektywy gospodarstw domowych województwa śląskiego wytwarzanych odpadów, z drugiej strony konsument jest odbiorcą usług, a zatem ważna jest 
PDF

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w opinii

1 Lut 2018 usług w obszarze gospodarki odpadami Gminy Inżynieria Słowa kluczowe odpady komunalne, segregacja, wiedza, opinia konsumentów
PDF

ZMIANY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ W ZAKRESIE

Przemiany gospodarki komunalnej w zakresie gospodarowania odpadami ich usług Respondenci w większości pozytywnie oceniali wprowadzone zmiany nad opiniami traktującymi dotychczasowy system jako lepszy, niemniej jednak 
PDF

wydział zarządzania katedra zarządznia i analizy zasobów

Analiza usług Przedsiębiorstwa Komunalnego na podstawie opinii klientów Konkurencyjność opłat za usługi komunalne Przedsiębiorstwa Komunalnego 
PDF

Praca doktorska

koszty świadczenia usługi odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych opiniach i budżetach gospodarstw domowych mieszkańców” wykonanego w 
PDF

Biuro Analiz Sejmowych OPINIA ZLECONA

POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI – analiza de lege lata nieruchomości i opłacenie tej usługi, zaś gmina powinna nadzorować wykonanie
PDF

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI

rachunek kosztów chirurgicznego usunięcia zaćmy metodą

PDF usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem Mavit mavit pl assets Informator Zacma Katowice pdf PDF Zastosowanie technik miniinwazyjnych w chirurgii zaćmy i PSJDpsjd icm edu pl OPT 2 2016 Zastosowanie

Utah Science Core Curriculum Biology

Pearson Biology: Life on Earth

mrdeming weebly uploads 3 0 7 3 3073064 utah state Utah Science Core Curriculum Earth Systems Science, Biology, Physics and Chemistry Introduction Science is a way of knowing, a process for gaining knowledge and understanding of the natural world The Science Core Curriculum places emphasis on understanding and

UTAH VALLEY UNIVERSITY COMPLIANCE CALENDAR

UVU Board of Trustees From - Utahgov

PDF utah valley university compliance calendar UVU uvu edu compliance compliance calendar 05 20 14 pdf PDF 2015 2016 UVU uvu edu catalog docs catalog2015 16 pdf PDF state board

 1. utah valley university policies and procedures
 2. uvu policy 605
 3. uvu fmla
 4. uvu policy 644
 5. uvu policy 425
 6. uvu policy 641
 7. policy 204 uvu
 8. uvu policy 524

PDF ptt^ utanak TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK tbmm21005030 pdf PDF cumhuriyet senatosu tutanak dergisi TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK cs 19045030 pdf PDF cumhuriyet

21 Juli 2006 Nano leitet sich vom griechischen Wort „Nan nos“ ab sich nicht dazu verleiten lassen, Nano auf al Ute Dorau Engelbert Hörmannsdorfer

UTFPR Termodinâmica 1 Avaliando Propriedades Termodinâmicas

ANÁLISE FLUIDODINÂMICA E TÉRMICA DO PROCESSO DE SECAGEM DE

repositorio roca utfpr edu br jspui bitstream 1 7478 1 avaliando também a influência da temperatura no tempo de contato para se alcançar o equilibrio O modelo de Pseudo segunda ordem conduziu ao melhor ajuste, com um coeficiente de correlação (R2) de apróximadamente 1 A partir dos

Utilities operating nuclear power

the impact of deregulation on the us nuclear industry

PDF Financial Challenges of Operating Nuclear Power Plants in the everycrsreport 20161214 R44715 e13f9da7116c0368451dd56ac6f1c729b593d21c pdf PDF Nuclear Power Union of Concerned Scientists ucsusa nuclear power nuclear economics

 1. cost of nuclear power
 2. viability of nuclear power
 3. economic benefits of nuclear energy
 4. is nuclear energy worth it
 5. cost of uranium for nuclear power
 6. construction of nuclear power plant
 7. what is the cost of nuclear power plants
 8. construction of nuclear reactor

Utility Ready Solar PV Inverters

Making Solar Systems Smarter - SolarEdge

The world's largest solar power installations depend on Satcon™ PV inverters to provide efficient and stable power That's because Satcon's PV inverters are the The world's largest solar power installations depend on Satcon™ PV inverters to provide efficient and stable power That's because Satcon's PV inverters are

 1. Utility Ready Solar PV Inverters
 2. Microgrid-Ready Solar PV
 3. Resilient PV Retrofit and Storage Ready Guidelines
 4. NY Solar Map
 5. Procurement Specifications Templates for On-Site Solar Photovoltaic
 6. Smart PV Inverter Benefits for Utilities
 7. Solar Inverters
 8. Solar Energy Grid Integration Systems
 9. Making Solar Systems Smarter
 10. Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants
Home back134013411342 134313441345 Next

LNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA STRESZCZENIE RAPORTU Z BADAŃ SPOŁECZNYCH DLA KRAKOW...

Description

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

STRESZCZENIE RAPORTU Z BADAŃ SPOŁECZNYCH DLA KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO

EDYCJA 2011

Kraków,

sierpień 2011 Opracowanie: BBS OBSERWATOR sp.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

SPIS TREŚCI: SPIS WYKRESÓW: ..............................................................................................................................

WPROWADZENIE.................................................................................................................

Metoda badania......................................................................................................................................

Dane o respondentach .....................................................................................................................

Usługi komunalne ogółem.....................................................................................................

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA RESPONDENTÓW....................................................................

27 3.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej S.A.

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.

– Wywóz i składowanie odpadów komunalnych ...............

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – KOMUNIKACJA MIEJSKA W KRAKOWIE.............................

Czynsze w lokalach komunalnych............................................................................................

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY – AKCEPTACJA BUDOWY SPALARNI ODPADÓW....................................

SPIS WYKRESÓW: Wykres 1.1.

Struktura płci – (lata 2007-2011) ..................................................................................

Wykres 1.2.

Respondenci wg dzielnicy zamieszkania,

rok 2011 (dane w %) ...............................................

Wykres 1.3.

Struktura wieku respondentów (lata 2007-2011) ..............................................................

Wykres 1.4.

Wykształcenie respondenta .......................................................................................

Wykres 1.5.

Aktywność zawodowa,

lata 2006-2009 (dane w %) ............................................................

Wykres 1.6.

Aktywność zawodowa,

lata 2010-2011 (dane w %) ............................................................

Wykres 1.7.

Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego (lata 2007-2011) .....................................

Wykres 1.8.

Miejsce pracy respondenta (lata 2007-2011) ...................................................................

Wykres 1.9.

Warunki mieszkaniowe (lata 2007-2011) ........................................................................

Wykres 1.10.

Średnia powierzchnia mieszkania w latach 2007-2011 ....................................................

Wykres 1.11.

Średni dochód w gospodarstwie i na osobę w gospodarstwie w zł (lata 2005-2011)...................

Wykres 1.12.

Liczba dzieci pozostająca na utrzymaniu (lata 2007-2011) ...............................................

Wykres 1.13.

Ocena własnej sytuacji materialnej w latach 2007-2011 .................................................

Wykres 2.1.

Ocena usług komunalnych w latach 2007-2011.................................................................

Wykres 2.2.

Znajomość skrótów nazw miejskich spółek komunalnych (poprawne rozpoznanie nazwy) w latach

2006-2010.

Wykres 2.3.

Znajomość logotypów miejskich spółek komunalnych w roku 2011 .........................................

Wykres 2.4.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPO sp.

w latach 2004-2011 ..........................

Wykres 2.5.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPWiK S.A.

w latach 2004-2011 ..............................

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 2.6.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPK S.A.

w latach 2004-2011 .................................

Wykres 2.7.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPEC S.A.

w latach 2004-2011................................

Wykres 3.1.

Ocena jakości usług MPEC S.

Wykres 3.2.

Cechy idealnego ogrzewania w latach 2007-2011..............................................................

Wykres 3.3.

Mocne strony MPEC S.A.

lata 2007-2011 ................................

Wykres 3.4.

Słabe strony MPEC S.A.

Wykres 3.5.

Subiektywne odczucie obciążenia gospodarstwa domowego wydatkami na opłaty za ogrzewanie –

osoby korzystające z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC S.

lata 2007-2011 ............................................

Deklarowane miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym w latach 2007-2011................

Wykres 4.2.

Ocena standardu dostarczania wody i jej jakości,

lata 2007-2011 ..........................................

Wykres 5.1.

Ocena obsługi w BOK MPO Sp.

lata 2004-2011 ........................................................

Wykres 6.1.

Sposób poruszania się po Krakowie – głowy gospodarstw domowych,

lata 2007-2010 ....................

Wykres 6.1.

Sposoby poruszania się po Krakowie – respondent rok 2011..................................................

Wykres 6.2.

Przyczyny rzadkiego korzystania lub niekorzystania z komunikacji miejskiej,

Wykres 6.3.

Ocena aspektów komunikacji miejskiej.........................................................................

Wykres 6.4.

Zmiana oceny aspektów komunikacji miejskiej 2010-2011...................................................

Wykres 6.5.

Ocena aspektów usługi MPK S.A.

.................................................................................

Wykres 6.6.

Zmiana oceny aspektów usługi MPK S.A.

Wykres 8.1.

Akceptacja dla budowy spalarni odpadów w Krakowie .......................................................

Wykres 8.2.

Akceptacja dla budowy ekologicznej spalarni odpadów ......................................................

Wykres 8.3.

Akceptacja dla budowy ekologicznej spalarni odpadów (lata 209-2011) ...................................

Wykres 8.4.

Akceptacja dla budowy spalarni odpadów w Krakowie (według dzielnicy zamieszkania),

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

WPROWADZENIE

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa” to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

(KHK S.A.) w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych.

Badanie dotyczyło zebrania opinii na temat świadczonych usług oraz postrzegania miejskich spółek komunalnych: KHK S.A.,

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK S.A.),

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.

(MPK S.A.),

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC S.A.),

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp.

(MPO sp.

W kwestionariuszu znalazły się również pytania dotyczące Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz konsultacji społecznych prowadzonych przez UMK (pytania opracowane dla Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UMK).

Bieżąca edycja została zrealizowana w dniach 30.05-5.07.2011,

przez wybraną w drodze przetargu firmę BBS OBSERWATOR.

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z metodologią wykorzystywaną w latach wcześniejszych.

Metoda badania Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI).

Wywiady były przeprowadzane w gospodarstwach domowych respondentów.

Cele badania Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców Krakowa na temat jakości usług świadczonych przez miejskie spółki komunalne.

Dodatkowo badanie miało na celu:  zbadanie stopnia znajomości nazw i stron internetowych miejskich spółek komunalnych oraz rozpoznawalności ich logotypów,

 zbadanie postaw mieszkańców wobec ewentualności podwyżek cen usług świadczonych przez spółki,

a także opinii dotyczących nowych rozwiązań i usług proponowanych przez poszczególne spółki,

 zbadanie stopnia obciążenia budżetów gospodarstw domowych mieszkańców Krakowa wydatkami na usługi komunalne (dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków,

centralne ogrzewanie z sieci miejskiej oraz czynsz w lokalach komunalnych)  symulację efektów ewentualnych podwyżek cen usług komunalnych

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

 zbadanie opinii dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej na terenie miasta.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Badana populacja i dobór próby Badaniem objęto 1319 losowo wyłonionych gospodarstw domowych z obszaru Krakowa.

Dobór przeprowadzono warstwowo dla każdej z 18 dzielnic samorządowych,

proporcjonalnie do liczby mieszkańców dzielnicy.

Podobnie,

jak to było w latach ubiegłych,

przy doborze próby zastosowano metodę random walking,

polegającą na wyznaczeniu ankieterom adresów startowych w każdej dzielnicy,

dzięki którym mogli oni dotrzeć do badanych w sposób losowy.

Ankieter rozpoczynał poszukiwanie odpowiednich osób od tego określonego punktu,

gdy uzyskał zgodę na przeprowadzenie wywiadu,

a także osoba reprezentująca dane gospodarstwo domowe była właścicielem lub głównym najemcą lokalu,

potrafiła podać szczegółowe dane na temat płaconych rachunków oraz była w stanie odnieść się do jakości świadczonych usług komunalnych – wywiad był realizowany.

W każdym dobranym w ten sposób gospodarstwie domowym przeprowadzano jeden wywiad.

Po wykonaniu wywiadu ankieter przechodził o 5 numerów mieszkań,

i z tego punktu kontynuował poszukiwanie kolejnej osoby,

która mogłaby udzielić wywiadu.

Wywiady przeprowadzono z dorosłymi osobami reprezentującymi gospodarstwa domowe,

mającymi kluczowy wpływ na decyzje finansowe.

Osoby te posiadały potwierdzenie opłacenia rachunków gospodarstwa domowego lub były w stanie udzielić precyzyjnej informacji na ten temat.

Błąd oszacowania dla próby n = 1319 i 95% przedziału ufności wynosi  2,7 punktów procentowych.

Oznacza to,

że wnioskując na temat wyników uzyskanych w tegorocznej edycji badania mamy 95% pewność,

że uzyskany wynik nie odbiega od faktycznej wartości w populacji o więcej niż 2,7 punktów procentowych.

Dobrana w ten sposób próba jest reprezentatywna dla gospodarstw domowych z terenu Krakowa.

Próba nie jest natomiast reprezentatywna dla całej populacji mieszkańców,

gdyż zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru próby obejmuje ona specyficzną grupę mieszkańców Krakowa (wyklucza młodzież poniżej 18.

roku życia oraz osoby niebędące stałymi mieszkańcami miasta).

W niniejszym raporcie,

gdy jest mowa o opiniach czy ocenach respondentów,

mamy do czynienia z opiniami pełnoletnich osób reprezentujących gospodarstwa domowe,

nie zaś z opiniami całej populacji mieszkańców Krakowa.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Dane o respondentach

Wykres 1.1.

Wykres 1.2.

Struktura płci – (lata 2007-2011)

Respondenci wg dzielnicy zamieszkania,

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 1.3.

Struktura wieku respondentów (lata 2007-2011)

Wykres 1.4.

Wykształcenie respondenta

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 1.5.

Aktywność zawodowa,

Wykres 1.6.

Aktywność zawodowa,

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 1.7.

Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego (lata 2007-2011)

Wykres 1.8.

Miejsce pracy respondenta (lata 2007-2011)

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 1.9.

Warunki mieszkaniowe (lata 2007-2011)

Wykres 1.10.

Średnia powierzchnia mieszkania w latach 2007-2011

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 1.11.

Średni dochód w gospodarstwie i na osobę w gospodarstwie w zł (lata 2005-2011)

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 1.12.

Liczba dzieci pozostająca na utrzymaniu (lata 2007-2011)

Wykres 1.13.

Ocena własnej sytuacji materialnej w latach 2007-2011

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

USŁUGI KOMUNALNE OGÓŁEM

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 2.1.

Ocena usług komunalnych w latach 2007-2011

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 2.2.

Znajomość skrótów nazw miejskich spółek komunalnych (poprawne rozpoznanie nazwy) w latach 2006-2010.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 2.3.

Znajomość logotypów miejskich spółek komunalnych w roku 2011

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 2.4.

Wykres 2.5.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPO sp.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPWiK S.A.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Wykres 2.6.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPK S.A.

Wykres 2.7.

Wydatek gospodarstw domowych na usługi MPEC S.A.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA RESPONDENTÓW

jak we wszystkich poprzednich edycjach badania w próbie zanotowano większy odsetek kobiet niż mężczyzn (odpowiednio: 62,9% oraz 37,1%).

 W próbie najliczniej reprezentowani byli respondenci w wieku powyżej 65 roku życia (27,6%),

drugą pod względem liczebności grupę stanowiły osoby między 55 a 64 rokiem życia (21,8%).

 Struktura wykształcenia uległa nieznacznej zmianie w stosunku do poprzedniej edycji badania,

dwie najliczniej reprezentowane grupy odnotowały zmiany w przeciwnych kierunkach – w roku 2011 odnotowano pewien przyrost osób z wykształceniem średnim (44,5%) oraz niewielki spadek respondentów z wykształceniem wyższym (36,5%).

Niezmienne pozostało to,

że stanowią one łącznie około 4/5 badanej populacji.

 54,9% spośród badanych pracuje zawodowo – odsetek ten spadł o 6 punktów procentowych w stosunku do roku ubiegłego.

Zwiększył się udział osób,

które nie pracują zawodowo (41,5%) – w stosunku do roku 2010 jest on wyższy aż o 7,3%.

 60,6% respondentów utrzymuje się przede wszystkim z dochodu z pracy,

co jest wynikiem niższym 8,1 punktu procentowego w stosunku do roku 2010.

 Najliczniejszą grupę respondentów (33,3%) stanowią osoby prowadzące dwuosobowe gospodarstwa domowe.

Gospodarstwa trzyosobowe stanowią 23,3% próby,

gospodarstwa czteroosobowe – 16,7%,

natomiast gospodarstwa jednoosobowe

- 19,1%.

 Prawie 2/3 badanych gospodarstw (64%) nie posiada na utrzymaniu dzieci mieszkających w gospodarstwach domowych.

Co piąte gospodarstwo (19,9%) wychowuje jedno dziecko.

najczęściej zatrudnieni są w sektorze prywatnym,

a tylko co piąta osoba (19,2%) w państwowym.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

WARUNKI MIESZKANIOWE  W bieżącej edycji badania 9,7% badanych mieszka w domach wolnostojących,

a 39% w wysokich blokach (powyżej 4 pięter).

 Respondenci najczęściej zamieszkują w lokalach o powierzchni od 50 do 74 metrów kwadratowych (43,7%) oraz od 25 do 49 m2 (42,3%).

Średni metraż lokum to 58,24 m2.

STRUKTURA DOCHODÓW  Łączny dochód poniżej 1000 zł deklaruje 4,3% gospodarstw domowych.

Niemal co drugie gospodarstwo domowe (49%) szacuje swój łączny dochód w przedziale od 2000 do 4000 zł.

Ale prawie ¼ badanych (23,8%) umieściła całościowe zasoby swojego gospodarstwa pomiędzy 1000 a 2000 zł.

 Podobnie do lat ubiegłych,

jedna trzecia badanych (33,1%) wskazała,

że w ich gospodarstwie średni dochód na jedną osobę mieści się w przedziale od 1000 do 1499 zł.

W podobnej części gospodarstw (31,3%) dochód ten przekracza 1500 zł na jedną osobę.

 Odmiennie niż w latach ubiegłych najwyższy średni dochód wśród gospodarstw domowych osób pracujących odnotowano w gospodarstwach czteroosobowych (wcześniej dotyczyło to gospodarstw najliczniejszych,

w których zamieszkuje 5 lub więcej osób).

Wynik ten w roku 2011 wyniósł 4221,75.

Średni dochód na gospodarstwo wyniósł w całej grupie osób pracujących 3659,87,

i był niższy niż w latach 2009 i 2010.

Z kolei,

w zgodzie z wszystkimi badaniami z lat ubiegłych,

najniższy dochód wśród pracujących posiadają gospodarstwa jednoosobowe – 2331,06 zł,

co daje wynik zbliżony do danych z 2009 roku.

 Z oczywistych względów dochody gospodarstw osób nie posiadających zatrudnienia są niższe i średnio wynoszą 2361,60 zł,

jest to prawie o 1300 zł mniej w porównaniu z gospodarstwami,

których członkowie posiadają pracę.

W roku 2011 odnotowano spadek deklarowanych dochodów we wszystkich rodzajach gospodarstw,

ujmowanych pod względem liczebności.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

 Średni dochód na osobę,

wśród gospodarstw pracujących,

był niższy w stosunku do poprzedniego roku o ponad 100 zł i wyniósł 1408,99 zł.

Gospodarstwa niepracujące osiągnęły wynik wyższy o 33 zł (1206,33 zł).

Ogółem,

przeciętny dochód na osobę wśród wszystkich gospodarstw,

wyniósł 1318,57 zł – mniej o niemal 70 zł niż w roku 2010.

 Relatywna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego nie odbiega znacząco od tendencji z lat poprzednich.

Blisko co drugie gospodarstwo (43,4%) ocenia swoje warunki pozytywnie (skumulowane kategorie: „raczej dobra”,

zbliżony odsetek (42,7%) nie uważa,

żeby ich sytuacja była zła lub dobra.

Nieco mniej gospodarstw (5,1%),

ocenia źle lub bardzo źle swoją sytuację materialną.

 Ocena gospodarstwa domowego jest warunkowana wprost proporcjonalnie wysokością skumulowanych w nim dochodów.

Co odzwierciedlają dane z wszystkich porównywanych lat badania – im wyższe średnie dochody,

tym lepsze mniemanie na temat materialnego zabezpieczenia gospodarstwa.

Najlepiej oceniający swoją sytuację zarabiają powyżej 2000 zł,

gdy najmniej zadowoleni ze swojej sytuacji niecałe 900 zł.

OCENA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH  Wszystkie usługi oceniane w 2011 roku otrzymały noty,

które uznać należy za bardzo korzystne.

Jest to kontynuacja lekkiej wzrostowej tendencji,

utrzymującej się od roku 2004.

Jedynie „ciepłą wodę użytkową” oceniono nieco niżej niż w zeszłym roku,

ale i tak lepiej niż w roku 2009 i latach wcześniejszych.

 Dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków najkorzystniej oceniono w Łagiewnikach (9,90 i 9,93

natomiast najniżej w Bieńczycach (6,12 i 6,20).

Również bardzo dobre zdanie mają mieszkańcy Łagiewnik na temat jakości wywożenia i składowania odpadów komunalnych (średnia – 9,76),

najniżej oceniają tę usługę ponownie mieszkańcy Bieńczyc (6,26).

Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej najłaskawiej przyjmują mieszkańcy Łobzowa (9,78),

najsurowiej – Bieńczyc (5,99).

Ciepła woda użytkowa oceniana była przez bardzo różne liczebnie grupy respondentów – od 1 do 29 osób w dzielnicy

dlatego też nie można tu wyciągać wiążących wniosków analitycznych.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Jeśli idzie o komunikację miejską,

to najmocniej ceniona jest ona w dzielnicy Łobzów (8,60),

natomiast najgorzej wypada w oczach mieszkańców Bieńczyc (4,94).

WIEDZA NA TEMAT SPÓŁEK KOMUNALNYCH  Prezentacja logotypów – a nie jedynie skrótów nazw – przyczyniła się do znacznie liczniejszego rozpoznania przez respondentów spółek miejskich,

kryjących się za znakami ich określającymi – wyjątek stanowi tu KHK.

Wnioskować należy,

że całe znaki graficzne zapisują się w pamięci odbiorców o wiele mocniej niż same skróty nazw.

Respondenci najlepiej poradzili sobie z rozwinięciem skrótu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (96,7%).

Najwięcej problemów sprawiło im rozszyfrowanie skrótu KHK

Pozostałe logotypy odczytywało właściwie od 70% do 90% badanych.

Respondenci nie mieli żadnych kłopotów z określeniem,

czym zajmują się krakowskie spółki miejskie powiązane z konkretną usługą – najniższy poziom właściwego rozpoznania 98,1% dotyczył MPEC.

Wyłomem jest tu odpowiednie wskazywanie zakresu działalności KHK,

gdzie ledwie 21,6% badanych potrafiło dopasować do nazwy tego organizmu rzeczywisty zakres jego działań.

Wydaje się,

że jedynym powodem takiego stanu rzeczy jest brak powiązania prac wykonywanych przez KHK z konkretną usługą,

z której korzystają na bieżąco mieszkańcy miasta.

 Najliczniejsza grupa badanych zdobywa informacje o działaniach krakowskich spółek miejskich z lokalnych dzienników – 34,8%.

W porównaniu z rokiem poprzednim spadł odsetek osób,

które nie posiadają w ogóle informacji na temat miejskich spółek krakowskich (z 37,8% na 30%).

Wzrósł natomiast istotnie odsetek respondentów,

którzy o poczynaniach tych organizmów dowiedzieli się za pomocą „reklamy zewnętrznej,

billboardów” (z 11,6% na 20,8%).

W pozostałych kategoriach wskazania są zbliżone do tych z 2010 roku.

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

 Wsparcie finansowe ze strony spółek miejskich na rzecz kultury (55,5%) umacnia się na szczycie pożądanych przez mieszkańców celów wsparcia finansowego w przestrzeni publicznej.

Ponad połowa respondentów uznaje,

że także nauka (52,6%) powinna otrzymywać z tych źródeł środki na swą działalność.

 Niemal trzy czwarte badanych (74,3%) nie jest w stanie wskazać imprez i wydarzeń odbywających się publicznie,

które mogliby powiązać z działalnością krakowskich spółek komunalnych.

Spośród nasuwających się skojarzeń ogólnie ujmowane festyny(6,6%) i koncerty (4,1%) wskazywane były najczęściej.

WYDATKI NA USŁUGI KOMUNALNE OGÓŁEM  Nieodmiennie od początku wykonania tych badań opłaty czynszowe stanowią najbardziej pokaźny wydatek w budżetach respondentów – w obecnej edycji stanowiło to średnio aż 21% dochodów.

Nakłady na komunikację i korzystanie z wody nieznacznie wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego,

zaś centralne ogrzewanie i wywóz śmieci nieco zmalały.

 Średnie wydatki za ogrzewanie w najniższych wartościach bezwzględnych (94,11 zł) ponoszą zarabiający najmniej,

ale i tak stanowi to relatywnie najbardziej dolegliwe obciążenie dla ich budżetów (16,08%).

 Za zimną wodę i odprowadzanie ścieków najwięcej – względnie (15,86%) i bezwzględnie (120,85 zł)

w których dochód na osobę ujęty został w pierwszym przedziale kwotowym,

Zbliżone rozstrzygnięcia zarysowały się już w latach ubiegłych,

ale w tym roku wystąpiły one szczególnie mocno.

Uznać należy,

że gospodarstwa z takim dochodem na osobę,

to przede wszystkim rodziny wieloosobowe,

stąd zużycie wody jest w tych przypadkach największe.

 Ponoszone wydatki na wywóz odpadów nie różnią się znacząco od zaobserwowanych w roku 2010.

Szczególną rzeczą jest wyraźna obniżka opłat wśród najlepiej sytuowanych.

Czyżby w tej grupie zadziałała,

i przyniosła materialny skutek,

kampania dotycząca segregacji odpadów

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

 Wśród dwóch najgorzej uposażonych grup badanych wydatki na komunikację miejską obniżyły się radykalnie (choć względnie stanowią i tak większą część własnych środków niż przed rokiem).

Można postawić hipotezę,

rezygnują z korzystania z komunikacji

lub też jeżdżą bez kasowania biletów.

W pozostałych grupach dochodowych koszty te były zbliżone do zeszłorocznych lub od nich nieznacznie wyższe.

 Wyniki bieżącego pomiaru interferują z wynikami pochodzącymi z badań poprzednich: im większe mieszkanie,

tym większe (z dwoma niewielkimi odstępstwami) wydatki na poszczególne usługi.

podobnie jak w latach poprzednich,

nie są skorzy do zwiększania wydatków na usługi komunalne,

że mogłyby one zostać spożytkowane na zbożne cele publiczne.

Najliczniej badani deklarują taką chęć w przypadku wywozu odpadów (236 osób zgodziłoby się na to),

ale skala akceptowalnego zwiększenia nakładów jest bardzo niewielka – jedynie 6 osób mogłoby ponosić dodatkowy koszt przewyższający 20 zł.

 Nadal koszty ogrzewania mieszkań stanowią najmocniej odczuwalne uszczuplenie domowych budżetów – 64,5% uznaje ten wydatek za duże obciążenie.

Systematycznie maleje odczucie uciążliwości wydatków przeznaczanych na wywóz śmieci – obecnie jedynie 9,7% badanych uznała je za pokaźny element domowego budżetu.

hipotetyczne podniesienie wydatków czynszowych powoduje najwyraźniejsze rozszerzenie się oddziaływania stopy ubóstwa,

choć mocna różnica pojawia się dopiero przy 100% podniesieniu stawki czynszowej.

Należy jednak podkreślić względnie niską liczebność tych gospodarstw w całej próbie,

co wiąże się z większym błędem szacunków,

niż w przypadku pozostałych usług.

 Podwyżki opłat za korzystanie z pozostałych usług stają się w istocie znacząco dolegliwe dopiero przy 300% skali wzrostu wydatków na ten cel

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

DOSTARCZANIE CIEPŁA

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa”,

Znajomość logotypu MPEC S.A.

W bieżącej edycji badań po raz pierwszy pokazywano respondentom logotyp MPEC S.A.

Nieco ponad trzy czwarte badanych (76,3%) zadeklarowało jego znajomość.

Prawie wszystkie osoby,

które rozpoznały logo MPEC S.A.

Informacja o MPEC Z informacją na temat MPEC S.A.

zetknęło się 15,2% respondentów,

co jest najlepszym wynikiem od 2007 roku.

Korzystanie z MPEC S.A.

W tegorocznej edycji badania użytkownicy miejskiej sieci ciepłowniczej okazali się bardzo licznie reprezentowani w porównaniu z rokiem ubiegłym (wynika to z wyraźnie mniejszego udziału domów wolnostojących w próbie.).

Korzystanie z MPEC S.A.

zadeklarowało 82,8% gospodarstw domowych.

Wzrósł odsetek osób wykorzystujących gaz z indywidualnego pieca.

Ocena jakości usług MPEC S.A.

Od roku 2007 notuje się wysoki wskaźnik zadowolenia z usług miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie dostarczania ciepła.

W tegorocznej edycji wskaźnik ten wyniósł aż 89,9%.

Odczuwanie wahań komfortu cieplnego Podobnie jak w ubiegłym roku,

przeważająca większość (88%) badanych nie doświadczyła tego typu wahań w ciągu ostatniego sezonu grzewczego.

Korzystanie z ciepłej wody z sieci miejskiej Ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej jest dosta