PDF -Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r Przepisy wprowadzające ustawę - USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozdział 1 Przepisy ogólne
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r Przepisy wprowadzające ustawę

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozdział 1 Przepisy ogólne ksap gov pl pksc files ustawa o sc pdf USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej (tekst pierwotny Dz U 2008 r Nr 227 poz 1505) (tekst jednolity Dz U 2014 r poz 1111) Rozdział

Related PDF

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r (tekst pierwotny: Dz U

ksap gov pl pksc files ustawa o sc pdf USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej (tekst pierwotny Dz U 2008 r Nr 227 poz 1505) (tekst jednolity Dz U 2014 r poz 1111) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art 1 W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz
PDF

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej

dsc kprm gov pl sites default files ujednolicony USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej1) 1) Niniejsz ą ustaw zmienia si ę ustawy ustaw z dnia 31 lipca 1981 r o wynagrodzeniu osób zajmu jących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela,
PDF

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o zmianie ustawy o

nieruchomosci dla ciebie pl file DzU223z2008 pdf USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art 1 W ustawie z dnia 8 września 2006 r o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
PDF

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej - stan

dsc kprm gov pl sites default files ustawa z USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o słu żbie cywilnej 1) (Dz U z dnia 23 grudnia 2008 r ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art 1 W celu zapewnienia zawodowego
PDF

USTAWA Opracowano na - static1moneypl

static1 money pl d akty prawne pdf DU 2008 223 ©Kancelaria Sejmu s 1 25 2009 01 22 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art 1 W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań
PDF

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r - phaviumcspl

phavi umcs pl at attachments 2014 0205 205907 ustawa o USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o emeryturach kapitałowych1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art 1 Ustawa określa 1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r
PDF

Ustawa z 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

solidarnosc pl edukacja j3 attachments article Ustawa z 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz U z 2008 r nr 223, poz 1458) Dz U 08 223 1458 [+] ustawa z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych1) (Dz U z dnia 18 grudnia 2008 r ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art 1 W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez
PDF

na podstawie art 11 ust1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r

gcuw pl wp content uploads 2018 01 GCUW ogłoszenie na podstawie art 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz U z 2016 r , poz 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds projektów unijnych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy I Wymagania niezbędne 1
PDF

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej

bip miedzychod kpp policja gov pl download 245 11203 ©Kancelaria Sejmu s 1 146 2012 01 24 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej1) 1) Niniejsz ą ustaw zmienia si ę ustawy ustaw z dnia 31 lipca 1981 r o wynagrodzeniu osób zajmu
PDF

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r Przepisy wprowadzające ustawę


PDF

static1 money pl d akty prawne pdf DU 1999 110 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art 1 Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz limity

1 Hacer uso de una amplia red de comercios afiliados a Sodexo en todo el país Fines de la Compañía Son los objetivos para los que la Compañía recolecta, Beneficiario en Internet a través de la página web sodexoclub co, 

 1. REGLAMENTO GENERAL USO TARJETA SODEXO
 2. Sodexo
 3. Informe satisfaccion usuario JUNAEB Version Final
 4. Página 1 de 159
 5. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 6. Usuarios de servicios de domicilio
 7. bono Sodexo y
 8. Objetivo
 9. que tienen por objetivo establecer los pasos a seguir

Wprowadzenie ▷ Badanie „Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa” to cykliczny projekt przeprowadzany na zlecenie Krakowskiego  Wykonawcy Raportu i Opinii w szczególności zapoznali się z w Warszawie na świadczenie usług Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto  W OPINII KONSUMENTÓW

 1. Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa
 2. OCENA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 3. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w opinii
 4. Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i
 5. ZMIANY W GOSPODARCE KOMUNALNEJ W ZAKRESIE
 6. Biuro Analiz Sejmowych OPINIA ZLECONA
 7. Funkcjonowanie publicznej infrastruktury technicznej w opinii
 8. Wykonawcy Raportu i Opinii w szczególności zapoznali się z
 9. w Warszawie na świadczenie usług
 10. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI

rachunek kosztów chirurgicznego usunięcia zaćmy metodą

PDF usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem Mavit mavit pl assets Informator Zacma Katowice pdf PDF Zastosowanie technik miniinwazyjnych w chirurgii zaćmy i PSJDpsjd icm edu pl OPT 2 2016 Zastosowanie

Utah Science Core Curriculum Biology

Pearson Biology: Life on Earth

mrdeming weebly uploads 3 0 7 3 3073064 utah state Utah Science Core Curriculum Earth Systems Science, Biology, Physics and Chemistry Introduction Science is a way of knowing, a process for gaining knowledge and understanding of the natural world The Science Core Curriculum places emphasis on understanding and

UTAH VALLEY UNIVERSITY COMPLIANCE CALENDAR

UVU Board of Trustees From - Utahgov

PDF utah valley university compliance calendar UVU uvu edu compliance compliance calendar 05 20 14 pdf PDF 2015 2016 UVU uvu edu catalog docs catalog2015 16 pdf PDF state board

 1. utah valley university policies and procedures
 2. uvu policy 605
 3. uvu fmla
 4. uvu policy 644
 5. uvu policy 425
 6. uvu policy 641
 7. policy 204 uvu
 8. uvu policy 524

PDF ptt^ utanak TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK tbmm21005030 pdf PDF cumhuriyet senatosu tutanak dergisi TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK cs 19045030 pdf PDF cumhuriyet

21 Juli 2006 Nano leitet sich vom griechischen Wort „Nan nos“ ab sich nicht dazu verleiten lassen, Nano auf al Ute Dorau Engelbert Hörmannsdorfer

UTFPR Termodinâmica 1 Avaliando Propriedades Termodinâmicas

ANÁLISE FLUIDODINÂMICA E TÉRMICA DO PROCESSO DE SECAGEM DE

repositorio roca utfpr edu br jspui bitstream 1 7478 1 avaliando também a influência da temperatura no tempo de contato para se alcançar o equilibrio O modelo de Pseudo segunda ordem conduziu ao melhor ajuste, com um coeficiente de correlação (R2) de apróximadamente 1 A partir dos

Home back134013411342 134313441345 Next

o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rozdział ...

Description

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r.

o wspieraniu termomodernizacji i remontów Opracowano na podstawie: Dz.

Nr 223,

1459,

Nr 157,

1241,

Nr 76,

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.

Użyte w ustawie określenia oznaczają: [1) inwestor

lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła,

z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

] 1a) właściciel części budynku mieszkalnego – właściciela co najmniej jednego wyodrębnionego lokalu kwaterunkowego w budynku mieszkalnym albo właściciela niewyodrębnionych lokali kwaterunkowych w budynku mieszkalnym,

w którym został wyodrębniony co najmniej jeden lokal mieszkalny

których przedmiotem jest: a) ulepszenie,

w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,

budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

jeżeli budynki wymienione w lit.

do których dostarczana jest z tych sieci energia,

spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii,

określone w przepisach prawa budowlanego,

lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,

w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit.

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

2010-07-08

Nr 157,

1241)

których przedmiotem jest: a) remont budynków wielorodzinnych,

b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów,

nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,

c) przebudowa budynków wielorodzinnych,

w wyniku której następuje ich ulepszenie,

d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych,

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu,

w którym występują więcej niż dwa lokale mieszkalne

z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,

b) ciepłownię osiedlową lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW,

dostarczającą ciepło do budynków

ze wskazaniem rozwiązania optymalnego,

w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii,

stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego

stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego

10) premia

premię remontową oraz premię kompensacyjną

udzielającą kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne,

przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

który spełnia kryteria określone w art.

10 ust.

przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

który spełnia kryteria określone w art.

10 ust.

w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

ostatnio ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej przed kwartałem złożenia wniosku o przyznanie premii

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-

2010-07-08

3/14 1)

Nr 31,

którego najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu,

a czynsz za najem tego lokalu był: a) regulowany,

b) ustawowo ograniczony do 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,

c) ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższania do 10% dotychczasowego czynszu w skali roku

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

obowiązujący w dniu złożenia wniosku o premię dla miejsca,

w którym znajduje się budynek,

Rozdział 2 Premia termomodernizacyjna Art.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne,

zwana dalej „premią termomodernizacyjną”,

jeżeli z audytu energetycznego wynika,

że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi: 1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię,

w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy co najmniej o 10%,

przeprowadzono modernizację systemu grzewczego

lub 2) zmniejszenie rocznych strat energii,

lub 3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła,

lub 4) zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Kredyt,

nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.

Nr 69,

Nr 86,

Nr 167,

Nr 128,

1218.

2010-07-08

do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż: 1) 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i 2) dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii,

ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Rozdział 3 Premia remontowa Art.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego,

uprawniającego do ubiegania się o premię remontową,

może być wyłącznie budynek wielorodzinny,

którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Rozpoczęcie użytkowania,

inwestor potwierdza każdym dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego korzystania z budynku wielorodzinnego,

a w przypadku niemożności przedstawienia takiego dokumentu uprawdopodabnia,

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt użytkowania tego budynku.

Inwestorowi będącemu osobą fizyczną,

wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych,

spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego,

przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego,

zwana dalej "premią remontową",

jeżeli: 1) w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%,

2 i ust.

i 2) wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70,

3 pkt 3.

Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3,

warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię,

Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem: 1) przedsięwzięcia remontowego,

w związku z którym przekazano premię remontową

1 pkt 1,

chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto 2010-07-08

oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego

w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną

w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną

Przepisy ust.

w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy.

Inwestorowi,

który złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie premii,

premia remontowa przysługuje,

jest różny i 2) suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięć oraz przedsięwzięcia,

3 pkt 3,

ustalonych na dzień złożenia każdego wniosku o premię,

Jeżeli z audytu remontowego budynku wielorodzinnego wynika,

że spełnia on wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego,

nie stosuje się warunków określonych w ust.

3 pkt 1.

Kredyt,

7 ust.

nie może być przeznaczony na: 1) remont lokali,

na które: a) zaciągnięto inny kredyt,

do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa,

b) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu,

7 ust.

nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego,

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne,

wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust.

Premia remontowa stanowiąca pomoc publiczną w rozumieniu art.

87 ust.

UE L'379 z 28.12.2006,

Premii remontowej nie można udzielić podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji eko-

2010-07-08

spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej2).

Rozdział 4 Premia kompensacyjna

Inwestorowi będącemu osobą fizyczną,

który jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r.

był właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego,

albo nabył ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem – przysługuje premia kompensacyjna.

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego,

inwestorem są łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi,

którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r.,

lub nabyli współwłasność tego budynku albo tej jego części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem.

W odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz.

Premię kompensacyjną przeznacza się na refinansowanie całości lub części kosztów: 1) przedsięwzięcia remontowego,

W przypadku inwestora,

10 ust.

wysokość premii kompensacyjnej przysługującej inwestorowi jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 % wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok,

w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia określone w art.

2 pkt 13,

w okresie od dnia 12 listopada 1994 r.

a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po dniu 12 listopada 1994 r.

w sposób inny niż w drodze spadkobrania – od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r.

Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest mniejszy od 0,5,

to na potrzeby obliczenia wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się,

że wskaźnik ten jest równy 0,5.

Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest większy od 0,7,

to na potrzeby obliczenia wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się,

że wskaźnik ten jest równy 0,7.

Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.

UE C 244,

2010-07-08

Wzór służący do obliczania wysokości premii kompensacyjnej określa załącznik do ustawy.

W przypadku inwestora,

10 ust.

jeżeli co najmniej jeden współwłaściciel nabył tytuł prawny po dniu 12 listopada 1994 r.

w sposób inny niż w drodze spadkobrania,

wysokość premii kompensacyjnej przysługującej inwestorowi ustala się przyjmując okres od dnia nabycia tytułu prawnego przez współwłaściciela,

który tytuł ten nabył najwcześniej,

jednak nie wcześniej niż od dnia 12 listopada 1994 r.

W przypadku inwestora,

10 ust.

jeżeli suma udziałów we współwłasności jest mniejsza od jedności,

wysokość premii kompensacyjnej przysługującej inwestorowi stanowi iloczyn sumy udziałów we współwłasności i kwoty ustalonej zgodnie z art.

Rozdział 5 Zasady udzielania premii Art.

Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego,

ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,

zwanego dalej „Funduszem”.

Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.

Bank kredytujący,

dołącza do niego umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii.

W przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięcia lub remontu,

10 ust.

w całości z innych środków niż kredyt,

w związku z którym przyznana została premia termomodernizacyjna lub premia remontowa,

inwestor składa wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej bezpośrednio do BGK.

W przypadku,

nie stosuje się warunków określonych w art.

7 ust.

1 pkt 1,

2 i ust.

3 pkt 1.

Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się: 1) audyt energetyczny

że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac,

na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt,

do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa.

Audyt energetyczny powinien zawierać: 1) dane identyfikacyjne: a) budynku,

lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,

w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko,

adres do korespondencji i numer PESEL,

a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości

lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej

2010-07-08

Do wniosku o przyznanie premii remontowej dołącza się: 1) audyt remontowy

że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac,

na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt,

do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa

Audyt remontowy powinien zawierać: 1) dane identyfikacyjne: a) budynku mieszkalnego,

w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko,

adres do korespondencji i numer PESEL,

a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości

określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym

7 ust.

o którym mowa w przepisach określających warunki użytkowania budynków mieszkalnych

zgodnie z planem robót remontowych i rzeczowym zakresem prac,

Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej składa się wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej,

Wniosek o premię kompensacyjną powinien zawierać: 1) dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego

adres do korespondencji i numer PESEL,

a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości

ich powierzchni użytkowej i okresach,

w jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom,

2 pkt 13,

w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej zgodnie z art.

11 i 11a.

Do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających informacje,

2 pkt 3,

oraz dokumenty potwierdzające,

10 ust.

1 lub 2.

2010-07-08

W przypadku,

12 ust.

do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty określające zakres rzeczowy i szacowane koszty przedsięwzięcia albo remontu.

BGK przyznaje premie w granicach wolnych środków Funduszu w ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie finansowym Funduszu.

W przypadku okresowego braku wolnych środków Funduszu: 1) BGK ogłasza informację o braku wolnych środków Funduszu,

a banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków,

począwszy od następnego dnia po takim ogłoszeniu.

Wznowienie przyjmowania wniosków po ustaniu okresowego braku wolnych środków następuje w tym samym trybie

Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków Funduszu.

BGK ogłasza informacje,

2 pkt 1,

w Biuletynie Informacji Publicznej.

BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności,

w jakiej do niego wpłynęły.

BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego lub audytu remontowego w części określonej w art.

14 ust.

albo zleca jej dokonanie innym podmiotom wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz.

Nr 223,

NR 171,

1420).

O negatywnej weryfikacji audytu BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący.

W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu oraz stwierdzenia,

że zostały spełnione warunki przyznania premii,

BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii,

W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia lub kwoty kredytu,

niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o premię,

gdy zmiana umowy kredytu dotyczy wyłącznie kwoty kredytu i następuje przed podjęciem przez BGK decyzji o przyznaniu premii.

Minister właściwy do spraw budownictwa,

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi,

szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art.

14 ust.

a także algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wzory kart audytu energetycznego i audytu remontowego w części określonej w art.

14 ust.

mając na uwadze zapewnienie wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięć oraz poprawności wykonywania audytów.

Minister właściwy do spraw budownictwa,

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi,

szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art.

10/14

a także szczegółowe warunki,

jakie powinny spełniać podmioty,

którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji takich audytów,

mając na względzie zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji audytów.

Z zastrzeżeniem ust.

BGK przekazuje premię bankowi kredytującemu,

jeżeli przedsięwzięcie zostało: 1) zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym

Bank kredytujący zalicza przekazaną premię na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.

BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

W przypadku,

12 ust.

BGK przekazuje premię kompensacyjną inwestorowi po poniesieniu przez niego wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym,

15 ust.

w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

Wysokość wydatków na cele określone w ust.

BGK prowadzi w formie elektronicznych baz danych rejestr budynków,

w odniesieniu do których została przyznana premia,

oraz rejestr przyznanych i wypłaconych premii,

z uwzględnieniem potrzeb związanych ze stwierdzeniem,

że zostały spełnione warunki przyznania premii,

7 i art.

10 ust.

Z tytułu przyznania premii BGK otrzymuje od inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6 % kwoty przyznanej premii.

Bank kredytujący pobiera wynagrodzenie,

w dniu uruchomienia pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je na rachunek wskazany przez BGK.

W przypadku,

12 ust.

BGK potrąca należne mu wynagrodzenie prowizyjne z kwoty przekazywanej inwestorowi premii kompensacyjnej.

Zasady współpracy BGK z bankiem kredytującym w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii określa umowa.

W BGK tworzy się Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Fundusz przejmuje aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji,

utworzonego na podstawie ustawy,

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,

dostosuje statut BGK do przepisów ustawy,

biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.

2010-07-08

11/14

Na Fundusz składają się: 1) środki przekazywane z budżetu państwa

poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,

a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,

o funduszach inwestycyjnych (Dz.

Nr 146,

1546,

Suma lokat,

1 pkt 2,

w jednym banku lub w grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie,

nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.

Środki Funduszu przeznacza się na: 1) wypłatę przyznanych premii

Okresowo wolne środki Funduszu mogą być: 1) lokowane w innych bankach,

24 ust.

24 ust.

1 pkt 3.

BGK: 1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu,

opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,

ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa,

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

wchodzące w skład sprawozdania finansowego banku.

BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale,

informacje o wysokości przyznanych premii,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.

Nr 83,

Nr 183,

Nr 184,

1539,

Nr 157,

Nr 112,

2010-07-08

12/14

terminach ich przekazania oraz o wysokości wypłaconych premii odrębnie dla premii termomodernizacyjnych,

premii remontowych i premii kompensacyjnych.

Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych BGK składa ministrowi właściwemu do