PDF -tutanak - Çanakkale İl Özel İdaresi - UTANAK. 30 ence Birleşim o O ^ İ IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR PTT^ Sayfa : : :558
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

UTANAK. 30 ence Birleşim o O ^ İ IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR PTT^ Sayfa : : :558

tutanak - Çanakkale İl Özel İdaresi

UTANAK. 30 ence Birleşim o O ^ İ IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR PTT^ Sayfa : : :558 PDF ptt^ utanak TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK tbmm21005030 pdf PDF cumhuriyet senatosu tutanak dergisi TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK cs 19045030 pdf PDF cumhuriyet

Related PDF

ptt^ utanak - TBMM

[PDF] ptt^ utanak TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK tbmm21005030 pdf
PDF

cumhuriyet senatosu tutanak dergisi - TBMM

[PDF] cumhuriyet senatosu tutanak dergisi TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK cs 19045030 pdf
PDF

cumhuriyet senatosu tutanak dergisi - TBMM

[PDF] cumhuriyet senatosu tutanak dergisi TBMM tbmm gov tr tutanaklar TUTANAK cs 10063030 pdf
PDF

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 - Sayıştay

[PDF] TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 Sayıştay sayistay gov tr tr Upload 6085 Genel Kurul Tutanaklar pdf
PDF

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı İncelenmemiş Tutanaktır

[PDF] T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı İncelenmemiş Tutanaktır birim ailevecalisma gov tr media komisyon tutanaklari pdf
PDF

Counter-terrorism and the Prospects of Human Rights - Springer Link

[PDF] Counter terrorism and the Prospects of Human Rights Springer Link link springer content bbm 3A978 3 319 50802 3 2F1 pdf
PDF

2007 günlü temmuz ayının 1birleşimine ait tutanak özeti hazır

[PDF] 2007 günlü temmuz ayının 1 birleşimine ait tutanak özeti hazır konak bel tr 02072007 tutanak ozeti pdf 03 03 2016 08 20 18 pdf
PDF

tutanak - Çanakkale İl Özel İdaresi

[PDF] tutanak Çanakkale İl Özel İdaresi canakkaleilozelidaresi gov tr meclistutanak 92f1a449ee2f3128fd8e33561ca55e6ca476ce6d pdf
PDF

21 Juli 2006 Nano leitet sich vom griechischen Wort „Nan nos“ ab sich nicht dazu verleiten lassen, Nano auf al Ute Dorau Engelbert Hörmannsdorfer

UTFPR Termodinâmica 1 Avaliando Propriedades Termodinâmicas

ANÁLISE FLUIDODINÂMICA E TÉRMICA DO PROCESSO DE SECAGEM DE

repositorio roca utfpr edu br jspui bitstream 1 7478 1 avaliando também a influência da temperatura no tempo de contato para se alcançar o equilibrio O modelo de Pseudo segunda ordem conduziu ao melhor ajuste, com um coeficiente de correlação (R2) de apróximadamente 1 A partir dos

Utilities operating nuclear power

the impact of deregulation on the us nuclear industry

PDF Financial Challenges of Operating Nuclear Power Plants in the everycrsreport 20161214 R44715 e13f9da7116c0368451dd56ac6f1c729b593d21c pdf PDF Nuclear Power Union of Concerned Scientists ucsusa nuclear power nuclear economics

 1. cost of nuclear power
 2. viability of nuclear power
 3. economic benefits of nuclear energy
 4. is nuclear energy worth it
 5. cost of uranium for nuclear power
 6. construction of nuclear power plant
 7. what is the cost of nuclear power plants
 8. construction of nuclear reactor

Utility Ready Solar PV Inverters

Making Solar Systems Smarter - SolarEdge

The world's largest solar power installations depend on Satcon™ PV inverters to provide efficient and stable power That's because Satcon's PV inverters are the The world's largest solar power installations depend on Satcon™ PV inverters to provide efficient and stable power That's because Satcon's PV inverters are

 1. Utility Ready Solar PV Inverters
 2. Microgrid-Ready Solar PV
 3. Resilient PV Retrofit and Storage Ready Guidelines
 4. NY Solar Map
 5. Procurement Specifications Templates for On-Site Solar Photovoltaic
 6. Smart PV Inverter Benefits for Utilities
 7. Solar Inverters
 8. Solar Energy Grid Integration Systems
 9. Making Solar Systems Smarter
 10. Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants

ALIMENTOS COM A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS CONVENCIONAIS 2 2 1 1 Contagem total de microrganismos mesófilos aeróbios 5 Contagem de E coli = 13 A faixa de contagem para a população total na

 1. Utilização da contagem total de linfócitos e albumina sérica
 2. Elaboração de uma tabela de contagem total de carboidratos com
 3. utilização do resultado da contagem bacteriana total do leite
 4. TOTAL LYMPHOCYTE COUNT AND SERUM ALBUMIN AS
 5. Métodos alternativos para contagem de micro-organismos
 6. Um método de ensaio simples para a contagem de
 7. Contagem de clulas em cmara de Neubauer
 8. manual de contagem de carboidratos para pessoas com diabetes
 9. Contagem total de bolores e leveduras e isolamento de fungos
 10. CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS NA ÁGUA PARA

utilização da dolomita calcinada como catalisador na oligomerização ...

o efeito da calcinação na qualidade do produto final do processo de

exemplo mundial na utilização de energias renováveis condição reacional com 100 de conversão dolomita calcinada a 900 °C, 1 h de reação a 60 ºC,  utilização como catalisador heterogêneo na produção do biodiesel Caracterizar a dolomita e catalisador de

 1. caracterização e uso de dolomita mineral como
 2. estudo da eficiência da utilização de coletores
 3. utilização como catalisador heterogêneo na produção
 4. Caracterizar a dolomita e catalisador de dolomita calcinada através de análises química
 5. dolomita
 6. quando calcinado
 7. utilização final não requer rígidos controles de especificações
 8. calcinado e sulfatado como meio dessulfurante
 9. seleção e utilização de uma rocha calcária
 10. para uma dolomita calcinada por choque térmico aumenta

PDF O uso da metodologia problematizadora no ensino em odontologiaarquivos cruzeirodosuleducacional edu br uso da metodologia problematizadora pdf PDF A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA – UM fep if usp br ~profis arquivos ivenpec Arquivos PNL044 pdf PDF Metodologia Problematizadora como

met2entrevista webnode pt files 200000032 Trataremos, portanto, a definição da técnica da entrevista, sob a luz de autores de obras que a contemplam, para evidenciar a importância da utilização desta técnica em trabalhos científicos, para estabelecer quais são os passos e pontos importantes para a realização da técnica, bem

Home back134013411342 134313441345 Next

Description

DONEM : 21

1o PTT^

YASAMA Y I L'I : 1

UTANAK ^©İ

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

- YOKLAMA

— istanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün,

öğretmenlerin prob­ lemleri ve özlük haklarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Ba­ kanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı

549:554

— İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'in,

enerji ve irticaya ilişkin gündemdışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yar­ dımcısı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı

554:556

— İzmir Milletvekili Kemal Vatan'm,

Balkanlardaki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması

556:558

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

558,564

— Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın,

Tarım,

Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/2)

— Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin,

İnsan Haklarını İnceleme Ko­ misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/3)

558:559

izinli sayılmalarına ilişkin Başkanlık tezke­ releri (3/262)

T.B.M.M.

7.7.1999

0:1 Savfa

C) GENSORU,

GENEL GÖRÜŞME,

MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC­ LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

— Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının,

ülkemizde yaşanan ekonomik krizin nedenlerinin araştırılarak,

alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30)

559:561

— Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının,

üniversite kurulacak illerin tespiti ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)

561:562

— Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının,

Erzincan İli­ nin ekonomik,

kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak,

alınması ge­ reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)

562:564

V.-SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA BOŞ BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

Orman ve Köyişleri ile însan Haklarını İnceleme Komisyonla­ rında boş bulunan üyeliklere seçim VI.

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

— istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın,

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda giriş çıkışlarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dı­ şişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4)

564:565

— istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın,

iç ve dış borç mikta­ rına ve iç borçlanma faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner­ gesi (6/5)

— istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın,

eğitime katkı payı adı altında toplanan paranın miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (6/7)

565:566

— Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr Izol'un,

Şanlıurfa Şehir Stadyumu inşa­ atına ve şehrin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so­ ru önergesi (6/8)

566:567

— Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr Izol'un,

Şanlıurfa'ya bağlı köy ve ilçe­ lerin içme suyu ile yol ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge­ si (6/10)

— Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr Izol'un,

Şanlıurfa ikinci Organize Sa­ nayi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/16)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

— Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'in

-544-

T.B.M.M.

7.7.1999

Sayfa

domates ürünleri ve salatalık ihracatına,

İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorulan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakam vekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yazılı cevabı (7/63,64)

599:602

— tzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S.

Sayısı: 11) 567:573,597,603: 626 2.

— Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi,

Ticaret,

Enerji,

Tabiî Kaynaklar,

Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/295) (S.

Sayısı: 12)

— Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT),

Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmamn Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S.

Sayısı: 13) 577:580,597:598,

650:673 4.

— Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş An­ laşması ile Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta­ sarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlan (1/309) (S.

Sayısı: 14) 580:586,598,674: 697 5.

— Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş­ birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) (S.

Sayısı: 15) 586:591,598,698: 721 6.

— Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesi­ nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko­ misyonu Raporu (1/348) (S.

Sayısı: 16) 591:597,598,722: 745

-545-

T.B.M.M.

7.7.1999

Konya Milletvekili Özkan Öksüz,

çiftçilerimizin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere,

Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız,

zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ve alınması ge­ reken önlemlere,

istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı,

terörden zarar gören vatandaşların ve kurumların,

şehit ailelerinin ve gazilerin,

teröre destek veren ve teröristlere silah satan ülkeler aleyhine dava açabi­ leceklerine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a,

Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun,

İngiltere'ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'e,

Sanayi ve Tica­ ret Bakanı Ahmet Kenan Tanrukulu'nun,

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu

Adalet Komis­ yonunda bulunan tasarının hükümete geri verildiği açıklandı.

Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının,

Uluslararası Çok Taraflı Yatırım Anlaşma­ sı (MAI)'nin ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini (10/27),

Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 arkadaşının,

üniversiteler ve YÖK hakkında ileri sürü­ len iddiaları (10/28) ve,

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının,

ÖSS sorularının ihalesiz olarak bir firmaya verildiği ve bazı öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümleri­ ne yerleştirildikleri iddialarını (10/29),

Araştırmak amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bil­ gisine sunuldu

önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin,

sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının : 1 inci sırasında bulunan (6/4),

Esas numaralı sözlü sorular,

ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,

Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr İzol'un : 5 inci sırada bulunan,

Sağlık Bakanı Osman Durmuş,

-546-

T.B.M.M.

B : 30

7.7.1999

Kültür Bakanı M.

Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı,

Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz,

Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın,

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka­ nı ve Başbakan Yardımcısı Mustafa Cumhur Ersümer,

Cevap verdi.

Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/376) (S.

Sayısı: 10) elektronik cihazla yapılan açık oylamasından sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmı­ nın,

Esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin öngörüşmeleri,

Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığı için,

bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi.

Grupların da görüşü alınarak,

birleşime 16.35'de son verildi.

Murat Sökmenoğlu Başkanvekili Melda Bayer Ankara Kâtip Üye

Mehmet Elkatmış Nevşehir Kâtip Üye

-547-

T.B.M.M.

B : 30

7.7.1999

Yazılı Soru Önergeleri 1.

İslâmda örtünmeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başba­ kan Yardımcısından (H.

Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1999) 2.

— Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın,

idam cezalarının infaz edilmeyeceğine da­ ir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine güvence verilip verilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakamndan yazılı soru önergesi (7/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.1999) 3.

— Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun,

bu sene ilk defa yapılacak olan "Devlet Memurluğu Sınavı"na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.1999) 4.

— Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun,

sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçil­ meden önce ve sonra ülke genelindeki Kur'an kursu,

öğrenci ve öğretici sayılarına ilişkin Başba­ kandan yazılı soru önergesi (7/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.1999) Meclis Araştırması Önergeleri 1.

ülkemizde yaşanan ekonomik krizin nedenlerinin araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,

İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner­ gesi (10/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.1999) 2.

— Erzincan Milletvekil Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının,

üniversite kurulacak illerin tes­ piti ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,

İçtüzü­ ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1999) 3.

— Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının,

Erzincan İlinin ekonomik,

kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy­ la Anayasanın 98 inci,

İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl­ masına ilişkin önergesi (10/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.1999)

-548-

T.B.M.M.

7.7.1999

BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.00 7 Temmuz 1999 Çarşamba BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU KÂTİP ÜYELER :MeIda BAYER (Ankara),

Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir) — —

BAŞKAN

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin,

sa­ londa bulunduklarını bildirmelerini,

bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekille­ rinin,

salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini

buna rağmen sisteme gireme­ yen üyelerin ise,

teknik personel aracılığıyla,

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN

Sayın milletvekilleri,

müessif olay sonucu yaralanan Devlet Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay'a Başkanlık Divanımızın geçmiş olsun dileklerini sunuyor,

Gündeme geçmeden önce,

üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz,

millî eğitim ve öğretmen sorunları hakkında söz isteyen istanbul Millet­ vekili Bozkurt Yaşar Öztürk'e aittir.

Buyurun Sayın Öztürk.

(MHP sıralarından alkışlar) Süreniz 5 dakika.

— İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün,

öğretmenlerin problemleri ve özlük hak­ larına ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun cevabı BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul)

eğitim ca­ miamızın fedakâr ordusu öğretmenlerimizin problemlerini ve özlük hakları konusunu dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum.

Sözlerimin başında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

idarecilerimize ve öğretmenlerimize ekders ücreti ödenmektedir.

Mevcut şartlarda,

öğretmenlere ve idarecilere bir ders saati karşılığı,

net 758 000 lira ücret ödenmektedir.

günün şartlarına göre uyarlanması ve tüm öğretmenlerimizi tatmin edici rakamlara ulaştırılması gerekmektedir.

Ekders ücretinin az olması,

öğretmenlerimizin özel okullara transferine sebep olmaktadır.

Bugün bazı özel okullarda ve dershanelerde ekders ücreti 10 milyon TL'yi bulmaktadır.

Okul idarecileri,

okullarında uygulanan sınavların her türlü sorumluluk ve meşakkatini çektik­ leri halde,

sınavda görevli değiller ise,

sınav ücreti alamamaktadırlar.

Bugüne kadar uygulanan tüm sınavlara,

şimdi bir de memur alım sınavları eklenmektedir.

-549-

T.B.M.M.

B : 30

7.7.1999

Öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin de günün ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Yapılan yardımla,

kendi­ sine ancak bir çift ayakkabı alabilmektedir.

Bu yardımın yanında,

öğretmenlerimize yaz tatili ön­ cesi,

bir maaş tutan ikramiye verilmelidir.

eğitim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda,

sürekli olarak hizmetiçi eğitimden geçirilmeli,

kendilerini yenilemelerine imkân verilmelidir.

Her yıl düzenlenen hizmetiçi kursları,

çeşitli bahaneler gösterilerek iptal edilmektedir.

Öğretmenlerimiz için uygulanmakta olan zorunlu hizmet bölgeleri uygulaması,

öğretmenleri­ mizin dengeli dağılımı için gereklidir.

Zorunlu hizmet bölgeleri kapsamına,

İstanbul'un dış ilçele­ ri

Tuzla,

Pendik,

Sultanbeyli,

Beykoz,

Sarıyer,

Kâğıthane,

Gaziosmanpaşa,

Küçükçekmece,

Büyükçekmece,

Silivri,

Çatalca ve Şile de dahil edilmelidir.

Diğer zorunlu hizmet bölgele­ rinde görev yapan öğretmenlere tanınan ek haklar,

bu ilçelerde görev yapan öğretmenlere de tanın­ malıdır.

Eğer mümkünse,

İstanbul'un bugünkü durumu göz önüne alınarak,

burada görev yapan öğ­ retmenler zorunlu hizmet bölgesinde görevlendirilmek amacıyla rotasyona tabi tutulmamalıdır.

İs­ tanbul'da görev yapan öğretmenlerin bazıları,

zorunlu hizmet bölgelerine atanmaları halinde,

özel okul­ lara ve dershanelere transfer olmaktadırlar.

Bu da,

öğretmen açığının artışına hız kazandırmaktadır.

altyapı yetersizliği nedeniyle,

öğrenciye kazandırılması gereken davranışlar kazandınlamamaktadır.

Sekiz yıllık mecburi eğitime,

baskın bir şekilde geçilmiş

niyetten uzak olarak uygulamaya konulmuştur.

Bu uygulamada,

ergenlik dönemine giren 13 yaşındaki bir çocuğun aynı çatı al­ tında bulunmalarının ortaya çıkaracağı psikolojik ve sosyolojik problemler gözönüne alınmalıdır.

Bunlara ilave olarak

çeşitli asılsız ithamlar ve birtakım karalamalarla,

vatanperver öğretmen ve idarecilerimizin "sürgün" tabir edilen bir tarzda görevlerinden uzaklaştırıldıklannı bizzat şahsıma ifade etmektedirler.

Son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen bu tür uygulamaların sayısı 35 000'lerle ifade edilmektedir.

Bakanlığın yapmış olduğu bu tür uygulamalar,

öğretmenlerimizin hizmet aşk­ ları ile şevk ve heyecanlanın yok etmektedir.

Bu tür,

hukukdışı uygulamalann kesinlikle ön­ lenmesi ve mağdurların haklannın,

gecikmeye meydan verilmeksizin iade edilmesi gerekmektedir...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (Devamla)

konunun hassasiyetle takipçisi olmasını da bekliyoruz.

Son iki yılda yapılan istekdışı tayinler yeniden gözden geçirilmeli,

idare mahkemesi kararları hemen uygulanmalıdır.

İdare mahkemesi kararlarının uygulanmasını müteakiben,

aynı öğretmen ya da ida­ recinin yeniden bir başka yere atandığı da görülmektedir

Okul müdürlüklerine idareci olarak atanacaklar için yapılacak olan sınavın usul ve esaslannın yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir

yapılan sınavda idarecilikle ilgili ölçümleme ya­ pılmadığı için,

tecrübeli idarecilerimiz sınavı kaybetmektedir.

Buna sebep,

soruların idareciye yö­ nelik sorular olmaması,

sadece bilgiye dayalı olmasıdır.

Halbuki,

bu sorulann içeriği hem meslekî hem de idarî alanlarla ilgili olmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (Devamla)

- 550

T.B.M.M.

B : 30

7.7.1999

BAŞKAN

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (Devamla)

Sayın Başkan,

fazla dikkat edilmediğine inandı­ ğım,

yabancı dille öğretim yapan okullanmızdaki ithal kitap konusunu da dile getirmek istiyorum.

Bu kitaplar her yıl değişmektedir

ülkemizin döviz kaybına sebep olmaktadır.

Bunlar genel­ de hikâye kitaplarıdır

hikâye konuları Türk kültüründen uzaktır,

misyonerlik propagandası yapıl­ maktadır.

Bu kitapların Bakanlığımızca basılmasında yarar görülmektedir.

Sayın Millî Eğitim Bakanımıza süremin müsaade ettiği zaman içerisinde sormak isti­ yorum: Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyacını karşılamak üzere alınacak olan öğretmenler,

devlet memurları için yapılacak olan sınava katılacaklardır.

Bu sınav,

öğretmenlerimizin ders yılı başın­ da görevlerine başlayabilmelerine engel teşkil etmeyecek mi

? Büyük şehirlerde ikili öğretime ne zaman son verilecek

? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (Devamla)

? Traktörle taşımaya ne zaman son verilecektir

? Sekiz yıllık eğitimi desteklemek için Dünya Bankasından alman destek ve toplanan katkı pay­ lan ne olmuştur

? Daha önce öğretmenlik müracaatında bulunan bazı öğretmen adaylarının atanmaları hangi ge­ rekçelerle yapılmamıştır

? Önümüzdeki ders yılında öğretmen açığının 65 000 olacağı tahmin edil­ mektedir

Türk gençliği,

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (Devamla)

(MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN

? MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop)

- Evet.

BAŞKAN

(DSP sıralanndan alkışlar) MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop)

İstanbul Milletvekilimiz Sayın Bozkurt Yaşar Öztürk'e gündeme getirdiği konulardan do­ layı teşekkür ederim

bana da açıklama fırsatı verdiler.

Sözlerime,

Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Yasasıyla birlikte,

uygulamaya koyduğu tutarlı davra­ nışlarıyla millî eğitime büyük hizmet vermiş olan Sayın Hikmet Uluğbay'ın bu üzücü olayından do­ layı,

bir an önce sağlığına kavuşup aramıza katılması dileğiyle başlamak istiyorum.

Türk memur hukukunda,

memurlara yasalarla tanınan hakların dışında,

diğer memurların ücretlerine zam yapılmamışken,

sadece öğretmenlerin ücretlerine zam ya­ pılmıştır.

Daha sonra yürürlüğe giren

en son 23 Mayıs 1999 tarihinde benim imzamla yürürlü­ ğe giren- Ekders Ücretleri Yönetmeliği ise,

bütün öğretmenlerimiz tarafından memnuniyetle karşı­ lanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre,

sınıf öğretmenlerimiz haftada 15 saat,

-551-

T.B.M.M.

7.7.1999

öğretmenlerimiz haftada 18 saat,

atölye ve laboratuvar öğretmenlerimiz ise haftada 28 saat,

ayda 112 saat ekderse girmektedirler.

Birim saat ücreti,

Bu rakamlar izafîdir

neye göre çoktur neye göre azdır,

bu öğretmen arkadaşlarıma,

eğitim ordusundaki arkadaşlarıma,

gerek ücretlerinin artırılması gerekse ekders ücretlerinin artırılması konusunda,

hükümetimiz ve 55 inci hükümet,

bütün bütçe imkânlarını zorlayarak bu rakamları yukarı çekmiştir.

birinci derecenin 1 inci kademesindeki bir öğretmen arkadaşım 168 045 000 lira almaktadır

içerisinde bulunduğumuz ve geçen aylarda birlikte yaptı­ ğımız bütçe imkânlarıyla bunlar sağlanmıştır.

Hazırlık ödeneğinin artırılması da,

yine 55 inci hükümet döneminde olmuştur.

bu yıl için hazırlık ödeneğinin artırılması söz konusu değildir

hazırlık ödeneğinin artı­ rılmasını da 2000 yılı bütçesiyle birlikte

bu bütçeyi görüşmeye ekim ayında başlayacağız- gün­ demde tutacağım.

Hizmetiçi kurslar,

Bakan olarak benim,

Bakanlık olarak Millî Eğitim Bakanlığının da üzerin­ de önemle durduğu çalışma şeklidir.

Eğitim,

ilköğretimle birlikte başlıyor olarak bi­ linirdi.

ilköğretimin altında bir okulöncesi eğitim sınıfına çekildi.

Hatta ve hatta,

do­ ğumdan itibaren başlamaktadır.

Doğumdan 6 yaşa kadar anne baba tarafından verilen eğitim,

ileri sürülen şu fikri de gözardı edemeyiz: Aslında,

ceninin ana rahmine düştüğü anda başlamaktadır ve ölüme kadar devam etmektedir.

O neden­ le,

bizim eğitim anlayışımız tam gün,

tam yıl ve ömür boyu eğitimdir.

Çok yakın zamanda Yüce Meclisin huzuruna eğitim akademisi kanun tasarısını getireceğiz.

Hazırlıklar yapılmıştır,

eğitim akademisinin fizikî gerçekleşmesi Hasanoğlan'da,

Hasanoğlan'ın sı­ nırları içerisinde,

bina bitirilmeye çalışılmaktadır

Ülkemizin çeşitli yerlerinde eğitim merkezleri vardır.

Eğitim merkezlerinde bölgelerden gelen öğretmen arkadaşlarımın eğitimi,

eğitim akademisinde ise üst düzey yönetimin eğitimi gerçekleş­ tirilecektir.

Zorunlu hizmet bölgeleri fikrine katılmış olmanızdan dolayı,

Sayın Bozkurt Yaşar Öztürk,

Ülkenin fizikî yapısı nedeniyle,

ilçeleri itibariyle ayrı bölgelere ayırma imkânına şu anda sahip değiliz.

Teşvik uygulamasında olduğu gibi,

eğitimde de zorunlu bölgeler il çapında planlanmaktadır.

Bir ilin birkaç ilçesini,

saydığınız ilçeleri oraya aldığımızda,

örneğin benim seçim bölgem olan Sinop'ta da Durağan,

Boyabat,

Saraydüzü,

Dikmen,

Türkeli'ni de bu şekilde almamız lazım.

Her ilde bu var.

belde bazına kadar inmek gerekir ki,

büyük karışıklıklara sebep olacak­ tır

zorunlu hizmet bölgelerinde bu rotasyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Öğretmen yer değiştirmeleri hakkında bilgi vereyim.

kesin bilgiye değil duyuma dayanarak konuştuğunuzu anladım.

Arkadaşlar,

Zorunlu ro­ tasyon nedeniyle 10 093,

isteğe bağlı olarak 18 593,

özre dayalı olarak da 13 079 öğretmenin yeri değişmiştir.

Daha önceki konuşmamda da belirttim,

hiç kimse de bunun aksini söyleyemez

Bakanlık görevi­ ne başladığımız ilk günden beri yargı kararlarım en titizlikle uygulayan kişilerden biriyim.

Buna rağ­ men,

yargı kararlarının uygulanmadığını söylemek,

Gelirsiniz...

-552-

T.B.M.M.

11:30

7.7.1999

Bütün yargı kararları titizlikle uygulandığı gibi,

o yargı kararını ortadan kaldıracak hiç­ bir karar da uygulanmamaktadır.

Bunları kesin söylüyorum,

Ben otuz yıl Ankara'da avukatlık yaptım

devletin kapısına dayandım,

hukuk devletinde yargı kararları uygulanır dedim.

Bugün,

O nedenle,

hiç kimsenin aklından yargı kararlarının Millî Eğitim Bakanlığında uygulanmadığı şeklinde bir düşünce geçmesin.

Bakanlığımız döneminde il ve ilçe yöneticilerinden 98 personel yargı kararıyla görevine iade edilmiştir.

o mevkii işgal eden 98 ar­ kadaş da geriye doğru gitmiştir.

yürütmeyi durdurma kararı lehte çıkmış

kesin karar aleyhte ol­ duğundan o 27 kişi yeniden alınmıştır

boş olan kadrolara atanmıştır.

Biraz önce belirttiğim bu hazırlık ödeneği konusunda da,

Bakanlar Kuru­ lunda bir düzenleme yapmayı planladığımızı bilmenizi isterim.

İptal edilen hiçbir hizmetiçi eğitim de yoktur.

Bu kürsüde konuşulanlar tutanağa geçmektedir.

Bakın,

siz "hizmetiçi eğitim iptal ediliyor" diyorsunuz

hiç­ bir hizmetiçi eğitim programı iptal edilmemiştir.

İstanbul'un öğretmen ihtiyacı,

ayrıca değerlendirilmektedir.

Zorunlu hizmete girecekler,

ilin ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecektir.

Son yapılacak devlet memurluğuna giriş sınavına gelince,

devlet memurluğuna giriş sınavı,

ül­ kemizde memur hukukunda yeni bir hukukî yapı yaratıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak,

bu sınavın dışına çıkmak istemiyoruz.

Verilen karar doğrudur ve devlet memuriyetine ilk defa girecek olanlar bu sınavdan geçmelidir

bu sınavın yapılacağı tarih,

önümüzdeki öğretim yılının açılmasından daha sonra olduğundan öğretmen eksiğinin tamamlanması yönünde mahzur yarat­ maktadır.

Buna çözüm olarak,

Temeleğitim Yasamızda bulunan hükümler çerçevesinde ilköğretimlerde vekil öğretmen müessesi vardır,

o müesseseyi çalıştıracağız

vekâleten veya sözleşmeli öğretmen istihdam edilecektir.

Türkiye'de eğitimin kalitesini yükseltme,

çalışmalarımız devam etmektedir.

Toplam kalite ça­ lışmalarımız devam etmektedir.

Okulun kalitesini yükseltme,