PDF -PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31 - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/3
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/3

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/3 infor pl download site pl oj 2019 l 124 L L 124 32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13 5 2019 (1) Dz U L 309 z 24 11 2009, s 1 (2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686 2012 z dnia 26 lipca 2012 r

Related PDF

L 124/32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

infor pl download site pl oj 2019 l 124 L L 124 32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13 5 2019 (1) Dz U L 309 z 24 11 2009, s 1 (2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686 2012 z dnia 26 lipca 2012 r przydzielające państwom członkowskim, do celów procedur y odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych (Dz U L 200 z 27 7 2012, s 5)
PDF

L 31/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

piwlukow weebly uploads 9 3 4 0 93409848 3 2 2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 93 — gmina Wyszogród w powiecie płockim, — gminy Czer wińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim,
PDF

L 127/32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

msds europe wp content uploads 2018 06 Ar t 13 ust 6 – ocena potrzeby zaproponowania środków na szczeblu Unii Ar t 20 – wymiana infor macji Ar t 21 – pomoc techniczna Ar t 23 – uaktualnianie załączników Inne Jeśli zaznaczono „Inne”, proszę podać szczegóły L 127 36 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18 5 2016
PDF

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43 ZAŁĄCZNIK II

zazerkon elblag pl files alergeny dziennik ustaw pdf Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304 43 ZAŁĄCZNIK II SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI 1 Zboża zawierające gluten, tj pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub
PDF

L 59/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

kobize pl uploads materialy prawo akty prawne UE L 59 8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27 2 2019 (1) Dz U L 275 z 25 10 2003, s 32 (2) Decyzja Komisji 2011 278 UE z dnia 27 kwietnia 2011 r w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art
PDF

L 317/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

piorin gov pl files userfiles wnf nowe prawo ue 2031 liczbę agrofagów kwarantannowych dla Unii oraz czas i zasoby niezbędne do przeprowadzenia tych kontroli występowania państwa członkowskie powinny ustanowić wieloletnie programy kontroli występowania 23 11 2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 317 5
PDF

L 157/24 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 96

ce polska pl upload pictures 2006 42 we 1 pdf 9 6 2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 25 (1) Dz U L 171 z 9 7 2003, str 1 Dyrektywa ostatnio zmieniona
PDF

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31


PDF

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

APEL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

korczakowo wp content uploads 2015 06 Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu a jutro tam Kiedy Franklin Roosevelt konał, usłyszałem jego głos rzekł z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat stary dureń

УПРАВЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИEЙ ЛОКОМОТИВОВ

Обнаружение мелких разломов и трещин с помощью сейсмических

labor ny gov formsdocs wp SH86R pdf b Элемен ты управле ния c Устройст во ограниче ния скорости d Тормо за e Противо откатные enovationcontrols uploaded documents CTAHAAPTHblE PA3MEPbl 4,60 AOVIMa (1 16,84 MM) 000000 Mogenb PV350 PV380 CB93b

E aos amantes da Rede.

RedalycMachos e Brothers: uma etnografia sobre o armário em

Firewalls • Segurança nas camadas de aplicação, transporte, rede e enlace Bob e Alice (amantes!) querem se comunicar “seguramente” • Trudy, a “intrusa”   revelar semelhanças e diferenças que permeiam eis os amantes e intradução, dissemina sua rede de relações com todos

 1. Eis os amantes
 2. A Traição que Caiu na Rede
 3. Olhares da Rede
 4. Jovens e processos de construção de identidade na rede
 5. Maridos e amantes
 6. A Leitura e os Modelos de Comunicação em Rede
 7. 5 SENTIDOS Estudo sobre a rede de programação cultural
 8. A Rede Social Facebook e suas possibilidades pedagógicas em
 9. amante
 10. integralidade na rede de cuidados da pessoa com

E-BUSINESS FOR TOURISM PRACTICAL GUIDELINES FOR TOURISM DESTINATIONS AND BUSINESSES

2011 EMPLOYEE TRAVEL and EXPENSE POLICY and PROCEDURES: US

dit ie hospitalitymanagementtourism media 2 3 REFERENCING MAIN ELECTRONIC SOURCES The following reference guidelines have been sourced from Hussey, J & Hussey, R (1997) Business Research, A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students, London Macmillan Business, The Harvard Citation Guide (source failteireland

E CIDADANIA, UMA VISÃO SOBRE A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

Direitos humanos e cidadania: a educação como campo de conflito*

educacaocarpediem br tema educacional pdf temaeducac Projeto Ética e Cidadania vivendo valores no Carpe Diem Daise Priscila Santana da Purificação Camaçari – Bahia Introdução O presente projeto visa iniciar uma discussão sobre a ética numa perspectiva escolar e colocar em prática ações que possam evidenciar a

E-COMMERCE AND PRODUCT SAFETY- KEY CHALLENGES

Fraud Risks in the consumer products and retail sector

unece fileadmin DAM trade wp6 Sectoral E COMMERCE AND PRODUCT SAFETY KEY CHALLENGES •E commerce is a driver of growth in the EU •It currently amounts to 7 of total retailing and it is far from achieving its full potential oecd sti consumer

E-Commerce-Erfolgsfaktoren

PHIDAITIENLIETTUYENCOM Ebook and Manual Reference

mll news Alea E Commerce Xboarder18 pdf Michael Simonet Founder & CEO Qingdao Alea E Commerce Co Ltd 2018 XBorder Digital Commerce Erfolgsfaktoren für Schweizer Markenhersteller in link springer content pdf bfm 978 3 322 96453 die Frage nach den

E-Commerce Impact on Warehouses and Distribution Centers

Dirsupte Logistics - The new frontier for e-commerce - Oliver Wyman

E commerce and other digital technologies have provided consumers with a multitude of ways to select, buy, and receive goods and have simultaneously  Jan 9, 2016 ABSTRACT Background We often encounter opinions concerning the unusual nature of warehouses used for the purposes of e commerce, 

 1. The shed of the future E-commerce
 2. its impact on warehouses
 3. The impact of e-commerce on warehouse operations
 4. The impact of electronic commerce on logistics
 5. the impact of e-commerce on transport
 6. E-commerce and Consequences for the Logistics Industry
 7. E-commerce and its impact on operations
 8. How Will E-commerce Growth Impact Our Transportation Network
 9. The E-commerce Revolution
 10. The new frontier for e-commerce

E-Commerce Websites Promotion of Laptops based on AHP and Fuzzy TOPSIS

E-business: Pros and cons in Customer Relationship Management

oracle us products applications atg top 10 The Top 10 Technical Considerations for Evaluating E Commerce Platforms Introduction As the e commerce Websites of more and more businesses come into their own as significant revenue drivers, major retailers are now recognizing their online stores as mission critical businesses

Home back16651666 1667166816691670 Next

dowy Unii Europejskiej L'343/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r.

Description

19.11.2004

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r.

wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 sporządzenie wyczerpującej listy towarów,

które mają być wyłączone z danych statystycznych,

które mają być przesyłane do Komisji (Eurostat).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (1) w szczególności jego art.

3 ust.

4 i 5,

6 ust.

8 ust.

12 i art.

13 ust.

Towary mają być włączone do statystyki handlu wtedy,

lub wyprowadzane z terytorium statystycznego kraju.

Jednakże gdy proces gromadzenia danych uwzględnia procedury celne i podatkowe,

wymagane są specjalne przepisy.

Powinno zostać zachowane powiązanie między informacjami o podatku od towarów i usług (VAT) oraz deklaracjami Intrastat w celu kontrolowania jakości zgromadzonych informacji.

Właściwe jest ustalenie,

jakie informacje mają być przekazywane przez krajową administrację podatkową do władz krajowych odpowiedzialnych za statystykę.

W odniesieniu do danych gromadzonych w ramach systemu INTRASTAT powinny być stosowane wspólne definicje i pojęcia,

w celu ułatwienia stosowania ujednoliconego systemu.

Mając na względzie przejrzystość i równe traktowanie przedsiębiorstw,

powinny być stosowane ujednolicone i dokładne postanowienia dotyczące ustalania progów.

Należy przyjąć odpowiednie postanowienia dotyczące specyficznego obrotu towarowego,

tak by zapewnić ujednolicony sposób gromadzenia niezbędnych danych.

Należy uwzględnić wspólne i odpowiednie harmonogramy oraz postanowienia o korektach i rewizjach w celu spełnienia zapotrzebowania użytkowników na aktualne i porównywalne dane.

Planowana jest regularna ocena systemu w celu poprawy jakości danych i zagwarantowania przejrzystości funkcjonowania systemu.

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady,

które rewiduje zasady statystyczne,

aby zwiększyć przejrzystość i ułatwić zrozumienie,

oraz jest przystosowane do spełniania obecnego zapotrzebowania na dane.

Zgodnie z art.

14 ust.

Dlatego niezbędne jest przyjęcie nowego rozporządzenia Komisji,

które powinno w sposób restrykcyjny odnieść się do powierzonej odpowiedzialności i określić przepisy wykonawcze.

W związku z tym należy uchylić rozporządzenia Komisji (WE) nr 1901/2000 z dnia 7 września 2000 r.

ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (2) oraz (EWG) nr 3590/92 z dnia 11 grudnia 1992 r.

dotyczące środków przekazu informacji statystycznych dla statystyki w sprawie handlu między Państwami Członkowskimi (3).

Z powodów metodologicznych niektóre rodzaje towarów i obrotów powinny być wyłączone.

Konieczne jest

(1) Dz.U.

L 102 z 7.4.2004,

(2) Dz.U.

L 228 z 8.9.2000,

Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2207/2003 (Dz.U.

L 330 z 18.12.2003,

(3) Dz.U.

L 364 z 12.12.1992,

L 343/4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds.

Danych Statystycznych Odnoszących się do Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi.

19.11.2004

kompetentnemu organowi administracji podatkowej w związku ze swoim wewnątrzwspólnotowym obrotem towarowym.

Artykuł 5 1.

Odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym Państwie Członkowskim dostarcza krajowym organom następujące informacje w celu identyfikacji osób,

które zadeklarowały towary dla potrzeb podatkowych:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) pełna nazwa osoby fizycznej lub prawnej

Artykuł 1 b) pełny adres wraz z kodem pocztowym

Tematyka Niniejsze rozporządzenie (WE) ustanawia przepisy konieczne do wykonania rozporządzenia nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Artykuł 2 Towary wyłączone

c) numer identyfikacyjny zgodnie z art.

9 ust.

1 lit.

a) rozporządzenia (WE) nr 638/2004.

Odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym Państwie Członkowskim dostarcza krajowym organom dla każdej osoby fizycznej lub prawnej zgodnie z dyrektywą 77/388/EWG (1):

Towary wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia są wyłączone z danych statystycznych o obrocie towarowym między Państwami Członkowskimi,

które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu).

a) podlegającą opodatkowaniu wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw towarów

Artykuł 3

Artykuł 6

Okres sprawozdawczy

Dodatkowe informacje wymienione w art.

8 ust.

2 lit.

b) rozporządzenia (WE) nr 638/2004 dotyczą przynajmniej krajowych danych VIES (dane Systemu Wymiany Informacji o Podatku VAT).

Państwa Członkowskie mogą przyjąć okres sprawozdawczy dla towarów wspólnotowych,

dla których powstaje obowiązek podatkowy VAT w związku z realizacją wewnątrzwspólnotowego nabycia,

6 ust.

ROZDZIAŁ 3 GROMADZENIE INFORMACJI W SYSTEMIE INTRASTAT

Okres sprawozdawczy może być wówczas zdefiniowany jako miesiąc kalendarzowy,

w którym powstaje obowiązek podatkowy.

Partnerskie Państwo Członkowskie i kraj pochodzenia

Państwa Członkowskie mogą przyjąć okres sprawozdawczy,

gdy deklaracje celne są wykorzystywane na rzecz informacji zgodnie z art.

6 ust.

Partnerskie Państwo Członkowskie i – gdzie jest wymagane – kraj pochodzenia są podawane zgodnie z obowiązującą wersją nomenklatury krajów i terytoriów.

Okres sprawozdawczy może być wówczas zdefiniowany jako miesiąc kalendarzowy,

podczas którego deklaracja jest przyjęta przez organy celne.

ROZDZIAŁ 2 PRZEKAZYWANIE

INFORMACJI PRZEZ PODATKOWĄ

ADMINISTRACJĘ

Artykuł 7

Artykuł 8 Wartość towarów 1.

Wartością towarów jest wartość podlegająca opodatkowaniu,

która jest wartością określoną do celów podatkowych zgodnie z dyrektywą 77/388/EWG.

Dla towarów podlegających opłatom suma tych opłat jest wyłączana.

Artykuł 4 1.

Strony odpowiedzialne za dostarczanie informacji dla systemu Intrastat mają obowiązek udowodnić,

na żądanie organu krajowego,

poprawność dostarczonych informacji statystycznych.

Ilekroć kwota podlegająca opodatkowaniu nie musi być deklarowana do celów podatkowych,

dodatnia wartość towarów do zgłoszenia koresponduje z wartością fakturową,

z wyłączonym podatkiem VAT lub – w razie braku – z kwotą,

która byłaby zafakturowana w przypadku sprzedaży lub kupna.

Obowiązek,

które podmiot dostarczający informacje statystyczne musi podać

(1) Dz.U.

Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U.

L 168 z 1.5.2004,

19.11.2004

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W przypadku uszlachetniania gromadzona wartość,

obejmująca wartość dostaw w celu i w następstwie takich działań,

która byłaby zafakturowana w przypadku kupna lub sprzedaży.

Ponadto Państwa Członkowskie mogą gromadzić dane o wartości statystycznej towarów,

zgodnie z definicją w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 638/2004,

od części podmiotów dostarczających informacje,

których wymiana handlowa stanowi maksymalnie 70 % całkowitego obrotu handlowego danego Państwa Członkowskiego wyrażonego wartościowo.

L 343/5

Artykuł 12 Rodzaj transportu Państwa Członkowskie,

które gromadzą informacje na temat rodzaju transportu,

9 ust.

2 lit.

e) rozporządzenia (WE) nr 638/2004,

mogą stosować kody wymienione w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 4 UPROSZCZENIA W SYSTEMIE INTRASTAT

Artykuł 13 3.

Wartość towarów,

1 i 2,

jest wyrażana w walucie krajowej.

Kursem walutowym jest: a) kurs walutowy stosowany dla określenia kwoty podlegającej opodatkowaniu do celów podatkowych,

lub b) oficjalny kurs wymiany w chwili wypełniania deklaracji lub mający zastosowanie do obliczania wartości dla potrzeb celnych,

w razie braku specjalnych postanowień przyjętych decyzją Państw Członkowskich.

Artykuł 9 Ilość towarów 1.

Masa netto jest podawana w kilogramach.

Jednakże podawanie masy netto dla podpozycji Nomenklatury Scalonej,

ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (1) wyszczególnionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia,

nie jest wymagane od stron odpowiedzialnych za dostarczanie informacji.

Uzupełniające jednostki miary są podawane zgodnie z informacją zamieszczoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 w odniesieniu do odpowiednich podpozycji,

których wykaz znajduje się w części I „Postanowienia wstępne” wymienionego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie obliczają progi dla każdego roku następującego po bieżącym roku kalendarzowym w oparciu o ostatnie dostępne wyniki swojego handlu z innymi Państwami Członkowskimi za okres przynajmniej 12 miesięcy.

Postanowienia przyjęte na początku roku obowiązują przez cały rok.

Wartość obrotów handlowych strony odpowiedzialnej za dostarczanie informacji uważa się za wyższą od progów: a) gdy wartość obrotów handlowych z innymi Państwami Członkowskimi w poprzednim roku przekracza ustalone progi

lub b) gdy skumulowana wartość obrotów handlowych z innymi Państwami Członkowskimi od początku roku stosowania progów przekracza ustalone progi.

W tym przypadku dostarczane są dane począwszy od miesiąca,

w którym wartość progowa została przekroczona.

Strony odpowiedzialne za dostarczanie informacji zgodnie z uproszczonymi zasadami art.

10 ust.

4 lit.

c) rozporządzenia (WE) nr 638/2004 stosują kod 9950 00 00 do deklarowania pozostałych produktów.

Dla pojedynczych transakcji,

których wartość jest mniejsza niż 200 euro,

strony odpowiedzialne za dostarczanie informacji mogą podawać następujące uproszczone informacje:

Artykuł 10 Rodzaj transakcji Rodzaj transakcji podaje się zgodnie z kodami podanymi w wykazie w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie stosują kody z kolumny A lub kombinację numerów kodów z kolumny A i ich podział z kolumny B wskazanej w wykazie.

Artykuł 11 Warunki dostawy Państwa Członkowskie,

które gromadzą informacje o warunkach dostawy,

9 ust.

2 lit.

d) rozporządzenia (WE) nr 638/2004,

mogą stosować kody wymienione w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U.

L 256 z 7.9.1987,

Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2004 (Dz.U.

L 283 z 2.9.2004,

— partnerskie Państwo Członkowskie,

Władze krajowe: a) mogą odmówić lub ograniczyć stosowanie tego uproszczenia,

że cel utrzymania zadowalającej jakości informacji statystycznych jest nadrzędny w stosunku do celowości zmniejszenia obciążeń obowiązkiem sprawozdawczym

b) mogą wymagać od stron odpowiedzialnych za dostarczanie informacji,

by zwracały się z wyprzedzeniem z wnioskiem o pozwolenie na stosowanie uproszczenia.

L 343/6

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2004

ROZDZIAŁ 5

Artykuł 17

PRZEPISY DOTYCZĄCE SPECYFICZNEGO OBROTU TOWAROWEGO

Statki i statki powietrzne 1.

Dla potrzeb niniejszego artykułu:

Artykuł 14 Oprócz postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 specyficzny obrót towarowy podlega ustaleniom niniejszego rozdziału w zakresie danych,

które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu).

Artykuł 15 Zakład przemysłowy 1.

a) „statek” oznacza statek używany do transportu morskiego,

określony w Uwagach dodatkowych 1 i 2 działu 89 CN,

b) „statek powietrzny” oznacza samoloty objęte kodem CN 8802 do celów cywilnych,

pod warunkiem że są one używane przez linię lotniczą lub są przeznaczone do użytku wojskowego

Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a) „zakład przemysłowy” oznacza kombinację maszyn,

które są przeznaczone do wspólnego działania jako jednostka o dużej skali przeznaczona do produkcji towarów lub świadczenia usług

b) „część składowa” oznacza dostawę dla zakładu przemysłowego,

składającą się z towarów,

które należą do tego samego działu CN.

Statystyka handlu między Państwami Członkowskimi może obejmować tylko wywozy i przywozy części składowych używanych do budowy zakładu przemysłowego lub ponownego wykorzystania zakładu.

Państwa Członkowskie,

mogą stosować następujące szczególne przepisy,

że łączna wartość statystyczna danego zakładu przemysłowego przekracza 3 miliony euro,

chyba że są to kompletne zakłady przemysłowe do ponownego wykorzystania:

c) „prawo własności statku lub statku powietrznego” oznacza fakt zarejestrowania osoby fizycznej lub prawnej jako właściciela statku lub statku powietrznego.

Statystyka dotycząca handlu statkami i statkami powietrznymi między Państwami Członkowskimi obejmuje tylko następujące przywozy i wywozy: a) przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego przez osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w innym Państwie Członkowskim na rzecz osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim.

Transakcja ta jest traktowana jako przywóz towaru

b) przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego przez osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim na rzecz osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w innym Państwie Członkowskim.

Transakcja ta jest traktowana jako wywóz towaru.

a) kody towarowe są tworzone w następujący sposób: — pierwszymi czterema cyframi są 9880,

— piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN,

do którego należą towary będące częścią składową,

— siódmą i ósmą cyfrą jest 0.

Jeżeli statek lub statek powietrzny jest nowy,

to wysyłka jest rejestrowana w Państwie Członkowskim,

w którym został on zbudowany

c) wywozy i przywozy statków lub statków powietrznych w trakcie lub następujące po wykonaniu uszlachetnienia w ramach kontraktu zgodnie z definicją w załączniku III przypis (e).

b) podawanie ilości jest opcjonalne.

Artykuł 16

Państwa Członkowskie stosują następujące postanowienia szczegółowe w sprawie statystyki obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi:

Przesyłki wieloetapowe 1.

Do celów niniejszego artykułu „przesyłki wieloetapowe” oznaczają dostawę składników kompletnego towaru w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym,

zrealizowaną w ciągu więcej niż jednego okresu sprawozdawczego z przyczyn handlowych lub związanych z transportem.

Państwa Członkowskie przekazują dane o przywozach lub wywozach przesyłek wieloetapowych tylko raz,

w miesiącu odbioru lub wysyłki ostatniej partii.

a) dla statków ilość jest podawana jako liczba pozycji lub w innych uzupełniających jednostkach miary ustanowionych w CN,

natomiast dla statków powietrznych – według masy netto i w uzupełniających jednostkach miary.

b) wartość statystyczna jest całkowitą wartością,

jaka byłaby zafakturowana – z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia – w przypadku sprzedaży lub zakupu całego statku lub statku powietrznego.

19.11.2004

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

c) Partnerskim Państwem Członkowskim dla sprawozdającego Państwa Członkowskiego jest: — Państwo Członkowskie budowy – w przywozie – jeśli nowy statek lub statek powietrzny został zbudowany w Unii Europejskiej

— w innych przypadkach partnerskim Państwem Członkowskim jest Państwo Członkowskie,

w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub prawna,

przenosząca prawo własności statku lub statku powietrznego – w przywozie – lub osoba fizyczna lub prawna,

na którą przenoszone jest prawo własności statku lub statku powietrznego – w wywozie.

Państwa Członkowskie stosują następujące kody towarów dostarczanych na zaopatrzenie statków i statków powietrznych: — 9930 24 00: towary z działów 1–24 CN

— 9930 27 00: towary z działu 27 CN

— 9930 99 00: towary sklasyfikowane gdzie indziej.

Przesyłanie danych dotyczących ilości jest opcjonalne.

Jednakże należy podawać dane o masie netto dla towarów należących do działu 27.

Ponadto można stosować uproszczony kod kraju partnerskiego „QR”.

d) Okresem sprawozdawczym dla przywozów i wywozów,

2 lit.

w którym występuje przeniesienie prawa własności.

Artykuł 20 Instalacje morskie 1.

Zakładając,

że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty,

władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych,

których mogą potrzebować w celu zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 18 Części do pojazdów silnikowych i statków powietrznych Państwa Członkowskie mogą stosować uproszczone krajowe przepisy dotyczące części do pojazdów silnikowych i statków powietrznych,

pod warunkiem że przed ich zastosowaniem Komisja (Eurostat) zostanie poinformowana o krajowych praktykach.

Artykuł 19 Zaopatrzenie statków i statków powietrznych 1.

Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a) „dostawa towarów na zaopatrzenie statków i statków powietrznych” oznacza dostawę produktów przeznaczonych dla załogi i pasażerów oraz produktów niezbędnych do działania silników,

maszyn i innego sprzętu na statkach lub statkach powietrznych

L 343/7

Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a) „instalacje morskie” oznaczają sprzęt i urządzenia zainstalowane i stacjonujące na morzu poza statystycznym terytorium danego kraju

b) instalacje morskie są uznawane za należące do tego Państwa Członkowskiego,

w którym znajduje się siedziba osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za ich handlowe wykorzystanie.

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje wywozy i przywozy towarów dostarczanych do i z takich instalacji morskich.

Państwa Członkowskie stosują następujące kody towarowe dla towarów przeznaczonych dla operatorów urządzeń morskich lub dla potrzeb działania silników,

maszyn i innego sprzętu na instalacjach morskich: — 9931 24 00: towary z działów 1–24 CN

— 9931 27 00: towary z działu 27 CN

— 9931 99 00: towary sklasyfikowane gdzie indziej.

Przesyłanie danych dotyczących ilości jest opcjonalne.

Jednakże należy podać dane o masie netto dla towarów należących do działu 27.

Można stosować uproszczony kod kraju partnerskiego „QV”.

b) statki lub statki powietrzne są uważane za należące do tego Państwa Członkowskiego,

Artykuł 21 Produkty morskie

Statystyka handlu między Państwami Członkowskimi obejmuje wyłącznie wywozy towarów dostarczanych na terytorium sprawozdającego Państwa Członkowskiego na statki i statki powietrzne należące do innego Państwa Członkowskiego.

Wywozy obejmują wszystkie towary zdefiniowane w art.

3 ust.

2 lit.

a) i b) rozporządzenia (WE) nr 638/2004.

Dla potrzeb niniejszego artykułu:

a) „produkty morskie” oznaczają produkty rybackie,

które nie zostały jeszcze wyładowane na ląd ze statków morskich.

L 343/8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b) produkty morskie są uznawane za należące do tego Państwa Członkowskiego,

w którym zarejestrowany jest statek wydobywający produkty morskie.

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje następujące przywozy i wywozy: a) przywozy: gdy produkty morskie są wyładowywane w portach sprawozdającego Państwa Członkowskiego lub nabywane przez statki zarejestrowane w sprawozdającym Państwie Członkowskim ze statku zarejestrowanego w innym Państwie Członkowskim.

b) wywozy: gdy produkty morskie są wyładowywane w portach innego Państwa Członkowskiego lub nabywane przez statki zarejestrowane w innym Państwie Członkowskim ze statku zarejestrowanego w sprawozdającym Państwie Członkowskim.

Krajem partnerskim jest – w przywozie – Państwo Członkowskie,

w którym jest zarejestrowany statek przywożący produkty morskie i przy wywozie – Państwo Członkowskie,

do którego dowożone są produkty morskie lub jest zarejestrowany statek nabywający produkty morskie.

Zakładając,

że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty,

władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych,

których mogą potrzebować w celu zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 22 Statki kosmiczne 1.

Dla potrzeb niniejszego artykułu „statek kosmiczny” oznacza pojazd zdolny do podróży poza atmosferę ziemską.

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje podane poniżej wywozy i przywozy statków kosmicznych: a) wywóz lub przywóz statku kosmicznego w trakcie lub następujący po wykonaniu uszlachetnienia w ramach kontraktu,

jak opisano w załączniku III do niniejszego rozporządzenia przypis e)

b) wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną statku kosmicznego,

który był przedmiotem przeniesienia prawa własności między dwiema osobami fizycznymi lub prawnymi mającymi siedzibę w różnych Państwach Członkowskich,

jest rejestrowane: i) jako wywóz w Państwie Członkowskim,

gdzie zakończono budowę statku kosmicznego

ii) jako przywóz w Państwie Członkowskim,

w którym ma siedzibę nowy właściciel.

19.11.2004

Poniższe postanowienia szczególne dotyczą statystyki opisanej w ust.

2 lit.

b): a) dane o wartości statystycznej są określone jako wartość statku powietrznego „ex-works” zgodnie z warunkami dostawy wymienionymi w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia

b) dane na temat partnerskiego Państwa Członkowskiego określa Państwo Członkowskie,

w którym zakończono budowę statku kosmicznego – w przywozie – oraz Państwo Członkowskie,

w którym ma siedzibę nowy właściciel – w wywozie.

Zakładając,

że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty,

władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych,

innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych,

których mogą potrzebować w celu zastosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 23 Energia elektryczna 1.

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje wysyłki (przywozy i wywozy) energii elektrycznej.

Zakładając,

że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa krajowego lub Wspólnoty,

władze krajowe odpowiedzialne za system Intrastat mają dostęp do dodatkowych źródeł danych,

innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych,

których mogą potrzebować w celu przekazania danych na temat obrotu energią elektryczną między Państwami Członkowskimi do Komisji (Eurostatu).

Wartość statystyczna przekazywana do Komisji (Eurostatu) może opierać się na szacunkach.

Państwa Członkowskie muszą informować Komisję (Eurostat) o metodologii zastosowanej do szacowania przed jej zastosowaniem.

Artykuł 24 Towary wojskowe 1.

Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje wywozy i przywozy towarów przeznaczonych do użytku wojskowego.

Państwa Członkowskie mogą przekazywać mniej szczegółowe informacje niż wskazano w art.

9 ust.

1 lit.

b)–h) rozporządzenia (WE) nr 638/2004,

gdy informacje stanowią tajemnicę wojskową zgodnie z definicjami obowiązującymi w Państwach Członkowskich.

Jednakże wymaganym minimum jest przekazywanie do Komisji (Eurostatu) danych na temat łącznej miesięcznej wartości statystycznej wywozów i przywozów.

19.11.2004

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/9

ROZDZIAŁ 6

ROZDZIAŁ 7

PRZESYŁANIE DANYCH DO EUROSTATU

RAPORT NA TEMAT JAKOŚCI

Artykuł 25

Artykuł 26

Zagregowane dane,

12 ust.

1 lit.

a) rozporządzenia (WE) nr 638/2004,

definiuje się dla każdego rodzaju obrotu jako wartość ogółem obrotów z innymi Państwami Członkowskimi.

Ponadto Państwa Członkowskie należące do strefy euro muszą dokonywać podziału wymiany handlowej poza obszarem euro według towarów zgodnie z sekcjami Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu,

Nie później niż 10 miesięcy po roku kalendarzowym Państwa Członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) raport na temat jakości zawierający wszystkie informacje wymagane w celu oceny jakości przekazanych danych.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zagwarantowania,

że dane o handlu zbierane od przedsiębiorstw powyżej progu 97 % będą wyczerpujące.

Wprowadzane korekty w zastosowaniu art.

— dostępność i klarowność informacji,

Co do wartości statystycznej towarów,

Państwa Członkowskie doszacowują tę wartość tam,

gdzie odpowiednie dane nie zostały zgromadzone.

Państwa Członkowskie po przyjęciu okresu sprawozdawczego zgodnie z art.

3 ust.

że miesięczne wyniki będą przekazywane do Komisji (Eurostatu),

wykorzystując – jeśli to konieczne – doszacowania,

kiedy okres sprawozdawczy stosowany do celów podatkowych nie odpowiada miesiącowi kalendarzowemu.

Celem raportu na temat jakości jest zbadanie jakości danych statystycznych w odniesieniu do takich zagadnień,

jak: — stosowność pojęć statystycznych,

— terminowość przesyłanych danych do Komisji (Eurostatu),

— porównywalność statystyk,

Wskaźniki jakości zdefiniowano w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 27

Państwa Członkowskie przekazują dane uznane za poufne do Komisji (Eurostatu),

tak aby możliwe było opublikowanie ich przynajmniej na poziomie rzeczywistych dwóch pierwszych znaków CN,

jeżeli w ten sposób zostanie zachowana poufność.

Rozporządzenie (WE) nr 1901/2000 i rozporządzenie (EWG) nr 3590/92 zostają niniejszym uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2005 r.

Jeśli miesięczne dane przekazane już do Komisji (Eurostatu) podlegają rewizjom,

Państwa Członkowskie przekazują zrewidowane wyniki nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu,

w którym zrewidowane dane stały się dostępne.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Artykuł 28

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

L 343/10

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I Lista towarów wyłączonych z danych statystycznych o obrotach towarowych między Państwami Członkowskimi,

które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu) a) środki płatnicze będące legalnymi środkami płatniczymi oraz papiery wartościowe

c) nadzwyczajna pomoc dla obszarów klęsk żywiołowych

d) towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego,

e) towary przeznaczone do użytku czasowego,

jeśli spełnione są następujące warunki: 1) nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania,

f) towary używane jako nośniki informacji,

CD-ROM-y,

przechowujące oprogramowanie komputerowe,

stworzone na zamówienie konkretnego klienta lub niebędące przedmiotem transakcji handlowej,

jak również towary uzupełniające poprzednią dostawę,

uaktualnienia oraz na które odbiorca nie otrzymuje faktury

g) pod warunkiem że nie są przedmiotem transakcji handlowej: 1) materiały reklamowe

h) towary do naprawy i po naprawie oraz odpowiednie części zamienne.

Naprawa pociąga za sobą przywrócenie towarów do ich pierwotnej funkcji lub stanu.

Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na użytkowanie

może to oznaczać ich przebudow lub udoskonalenie,

ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru

i) towary wysłane do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium statystycznym,

jak również towary otrzymane z innego Państwa Członkowskiego,

które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne,

które zostały nabyte lub rozprowadzone na terytorium statystycznym Państwa Członkowskiego przez siły zbrojne innego Państwa Członkowskiego tam stacjonujące

j) wyrzutnie statków kosmicznych,

podczas wywozu i przywozu poprzedzającego wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną,

a także podczas wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną

k)