PDF -OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działając na podstawie ustawy z - działając na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :9 PDF :10 PDF :12 PDF :13


Like and share and download

działając na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działając na podstawie ustawy z

działając na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. PDF Działając na podstawie art 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r o rpo gov pl Do MPiPS ws oceny funkcjonowania ustawy o praktykach absolwenckich pdf PDF Działając na podstawie ustawy

Related PDF

Działając na podstawie art 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r o

[PDF] Działając na podstawie art 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r o rpo gov pl Do MPiPS ws oceny funkcjonowania ustawy o praktykach absolwenckich pdf
PDF

Działając na podstawie ustawy z dnia 27072005 r o Szkolnictwie

[PDF] Działając na podstawie ustawy z dnia 27 07 2005 r o Szkolnictwie lekarski umed lodz pl konkurs profesor zwyczajny w Kl Kardiochirurgii pdf
PDF

Działając na podstawie art 79 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r

[PDF] Działając na podstawie art 79 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r poznan uw gov pl dziennik nr 130 2010 pozycja 2483 pdf
PDF

Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia

[PDF] Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia bazaogloszen nauka gov pl a16575728c7242d4d9a910b8973fab53 pdf
PDF

Działając na podstawie art 22 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r o

[PDF] Działając na podstawie art 22 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r o placgrunwaldzki eu wp content uploads 2019 01 Ogłoszenie pdf
PDF

Warszawa, dnia OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art 61

[PDF] Warszawa, dnia OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art 61 mos gov pl Obwieszczenie Sudety Pieszyce 16 04 2018 pdf
PDF

Rawa Mazowiecka dn 27032019r OBWIESZCZENIE Działając na

[PDF] Rawa Mazowiecka dn 27 03 2019r OBWIESZCZENIE Działając na rawam ug gov pl plik,6084,tresc obwieszczenia pdf
PDF

Rawa Mazowiecka dn 15112018r OBWIESZCZENIE Działając na

[PDF] Rawa Mazowiecka dn 15 11 2018r OBWIESZCZENIE Działając na rawam ug gov pl plik,5834,tresc obwieszczenia pdf
PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działając na podstawie ustawy z

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Czeladź ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony
PDF

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE

stat gov pl download gfx portalinformacyjny pl defaulta Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa prowadzące w 2013 r działalność leasingową Z tej zbiorowości 30 przedsiębiorstw było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, a 11 w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w tym cztery

DZIEŃ I czwartek, r.

23 kwietnia - Światowy Dzień Kobiet w ICT

liturgicalcenter media publication Triduum 2 ResP PsAlM R Our blessing cup is a communion with the Blood of Christ How shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up,

DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Indywidualne potrzeby dziecka – ucznia z autyzmem Komunikacja

Gabriela Jagielska One są ws,ród nas DziecKO z AUTYzMeM i zespOłeM AspeRGeRA W szKOle i pRzeDszKOlU Informacje dla pedagogów i opiekunów autyzmu, dlatego terapia logopedyczna powinna być jedną z głównych i niezbędnych terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera Wydawać by się mogło, 

 1. DziecKO z AUTYzMeM i zespOłeM AspeRGeRA
 2. Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole
 3. Dzieci autystyczne iz zespołem Aspergera
 4. Metody i techniki pracy w grupie z dzieckiem z wysoko
 5. Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i
 6. Pielęgniarstwo Problemy rodziców dzieci z autyzmem
 7. Dziecko z Zespołem Aspergera jako
 8. Indywidualne potrzeby dziecka
 9. ucznia z autyzmem
 10. model pracy z uczniem z autyzmem

Dzieje wsi Iwkowa geografia, historia, kultura (zarys) 1 REJESTR ZAPISÓW GRUNTOWYCH WSI IWKOWA

Fotografia na całej stronie - Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

PDF Show publication content! RCiNrcin pl Content 63803 WA303 83297 II10371 Wislicz pdf PDF Untitled Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wuj pl UserFiles File Hajduk Edukacyjne 20fragment1 pdf PDF bibliografia zawartości “rocznika sądeckiego” za lata Nowy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

piwlukow weebly uploads 9 3 4 0 93409848 3 2 2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 93 — gmina Wyszogród w powiecie płockim, — gminy Czer wińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim, bip ms gov pl Data Files public bip prawo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/3

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170/31

infor pl download site pl oj 2019 l 124 L L 124 32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13 5 2019 (1) Dz U L 309 z 24 11 2009, s 1 (2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686 2012 z dnia 26 lipca 2012 r

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

APEL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

korczakowo wp content uploads 2015 06 Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa Dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu a jutro tam Kiedy Franklin Roosevelt konał, usłyszałem jego głos rzekł z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat stary dureń

УПРАВЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИEЙ ЛОКОМОТИВОВ

Обнаружение мелких разломов и трещин с помощью сейсмических

labor ny gov formsdocs wp SH86R pdf b Элемен ты управле ния c Устройст во ограниче ния скорости d Тормо за e Противо откатные enovationcontrols uploaded documents CTAHAAPTHblE PA3MEPbl 4,60 AOVIMa (1 16,84 MM) 000000 Mogenb PV350 PV380 CB93b

E aos amantes da Rede.

RedalycMachos e Brothers: uma etnografia sobre o armário em

Firewalls • Segurança nas camadas de aplicação, transporte, rede e enlace Bob e Alice (amantes!) querem se comunicar “seguramente” • Trudy, a “intrusa”   revelar semelhanças e diferenças que permeiam eis os amantes e intradução, dissemina sua rede de relações com todos

 1. Eis os amantes
 2. A Traição que Caiu na Rede
 3. Olhares da Rede
 4. Jovens e processos de construção de identidade na rede
 5. Maridos e amantes
 6. A Leitura e os Modelos de Comunicação em Rede
 7. 5 SENTIDOS Estudo sobre a rede de programação cultural
 8. A Rede Social Facebook e suas possibilidades pedagógicas em
 9. amante
 10. integralidade na rede de cuidados da pessoa com
Home back134013411342 134313441345 Next

Inowrocław,

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul.

Mątewska 17,

działając na podstawie ustawy z 29 st...

Description

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul.

Mątewska 17,

Inowrocław,

Znak sprawy: D.342.1.2013

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul.

Mątewska 17,

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.

Dz.U.

zm.) ogłasza w dniu 17.05.2013 r.

wynik przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22.04.2013 r.

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust.

na zorganizowanie i przeprowadzenie: turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,

zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wyjazdów integracyjnych dla czterech różnych grup uczestników.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania komisja przetargowa dokonała wyboru następujących ofert: 1.

Część I zamówienia – turnus rehabilitacyjny dla 54 osób niepełnosprawnych: A1 Polska Jacek Łukowski,

Stefana Żeromskiego 60/73,

Kwota przyjęta do realizacji zamówienia wynosi 71.395,00 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została najwyżej oceniona pod kątem przyjętych kryteriów wyboru.

Cena oferty jest niższa od kwoty,

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia.

Umowa na realizację tej części zamówienia,

94 ust.

Dz.U.

może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część II zamówienia

Stefana Żeromskiego 60/73,

Kwota przyjęta do realizacji zamówienia wynosi 19.782,00 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została najwyżej oceniona pod kątem przyjętych kryteriów wyboru.

Cena oferty jest niższa od kwoty,

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia.

Umowa na realizację tej części zamówienia,

94 ust.

Dz.U.

może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul.

Mątewska 17,

Część III zamówienia

Poznańska 1,

Kwota przyjęta do realizacji zamówienia wynosi 24.973,00 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia (24.050,00 zł),

w związku z czym została podjęta decyzja o zwiększeniu tej kwoty do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

Umowa na realizację tej części zamówienia,

94 ust.

a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.

Dz.U.

może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część IV zamówienia – wyjazdu integracyjnego dla 10 osób w wieku 18-25 lat: ADAM Centrum Podróży,

Poznańska 1,

Kwota przyjęta do realizacji zamówienia wynosi 18.850,00 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia (18.000,00 zł),

w związku z czym została podjęta decyzja o zwiększeniu tej kwoty do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

Umowa na realizację tej części zamówienia,

94 ust.

a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.

Dz.U.

może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część V zamówienia – wyjazdu integracyjnego dla 15 osób w wieku 15-25 lat: ADAM Centrum Podróży,

Poznańska 1,

Kwota przyjęta do realizacji zamówienia wynosi 24.756,00 zł.

Wybrana oferta jest jedyną ofertą niepodlegająca odrzuceniu na tę część zamówienia,

spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę nie przekraczającą kwoty,

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ten cel.

Umowa na realizację tej części zamówienia,

94 ust.

a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.

Dz.U.

może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część VI zamówienia – Wyjazdu integracyjnego dla młodzieży – 13 uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych,

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: ADAM Centrum Podróży,

Poznańska 1,

Kwota przyjęta do realizacji zamówienia wynosi 22.438,00 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty jest niższa od kwoty,

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia.

Umowa na realizację tej części zamówienia,

94 ust.

a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.

Dz.U.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul.

Mątewska 17,

zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje,

że w postępowaniu uczestniczyli następujący Wykonawcy (poniższe zestawienie przedstawia porównanie wszystkich złożonych ofert pod kątem przyznanej punktacji w każdym kryterium oceny ofert oraz punktacji łącznej):

Część I zamówienia: Lp.

Nazwa Wykonawcy A1 Polska Jacek Łukowski,

Stefana Żeromskiego 60/73,

Szydłowska 14A,

Katarzyna Piotrowska,

Bobrowiecka 9 bud.

D1 pok.

DARIUSZ Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych,

Bogdan Skotarczak,

Droga Rybacka 16,

Nadmorska 97,

Mielnik,

Idziak Sp.

Biuro Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych,

Siostrzana 17-17A,

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych,

Krzywa 3,

Wita Stwosza 16,

Ośrodek Wczasowy „Piramida I” Sielska Aldona,

Graniczna 12/211,

Łączna liczba punktów

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach Potencjał Cena bazy

95,00

70,00

25,00

94,99

64,99

30,00

76,61

46,61

30,00

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Część II zamówienia: Lp.

Nazwa Wykonawcy A1 Polska Jacek Łukowski,

Stefana Żeromskiego 60/73,

Łączna liczba punktów 95,00

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach Potencjał Cena bazy 70,00

25,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul.

Mątewska 17,

RESURS Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne,

Wita Stwosza 16,

Mielnik,

Idziak Sp.

Biuro Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych,

Siostrzana 17-17A,

DARIUSZ Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych,

Bogdan Skotarczak,

Droga Rybacka 16,

Katarzyna Piotrowska,

Bobrowiecka 9 bud.

D1 pok.

81,64

56,64

25,00

79,66

54,66

25,00

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Część III zamówienia: Lp.

Nazwa Wykonawcy ADAM Centrum Podróży,

Poznańska 1,

Katarzyna Piotrowska,

Bobrowiecka 9 bud.

D1 pok.

Łączna liczba punktów

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach atrakcyjność cena zajęć integr.

78,89

62,43

16.46

Część IV zamówienia: Lp.

Nazwa Wykonawcy ADAM Centrum Podróży,

Poznańska 1,

Katarzyna Piotrowska,

Bobrowiecka 9 bud.

D1 pok.

Łączna liczba punktów

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach atrakcyjność cena zajęć integr.

100,00

70,00

30,00

81,72

59,98

21,74

Część V zamówienia: Lp.

Nazwa Wykonawcy ADAM Centrum Podróży,

Poznańska 1,

Łączna liczba punktów 100,00

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach atrakcyjność cena zajęć integr.

70,00

30,00

Część VI zamówienia: Lp.

Nazwa Wykonawcy

Łączna liczba punktów

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach atrakcyjność cena zajęć integr.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU ul.

Mątewska 17,

ADAM Centrum Podróży,

Poznańska 1,

Katarzyna Piotrowska,

Bobrowiecka 9 bud.

D1 pok.

100,00

70,00

30,00

76,89

56,10

20,79