PDF -Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi - efdergiyyuedutr - Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi: Astronomi Örneği 1
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3


Like and share and download

Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi: Astronomi Örneği 1

Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi - efdergiyyuedutr

Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi: Astronomi Örneği 1 kefdergi pdf 24 4 2016 Eylul 2016 Eylul Eylül Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi Astronomi Örneği Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ 1785 Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) Altı Yaş Çocuklarına Zaman ve Mekân Kavramlarını Kazandırmaya Etkisi Nadir Çeliköz, Suat KOL 1803 acarindex

Related PDF

ISSN: 1300-8811 - kefdergicom

kefdergi pdf 24 4 2016 Eylul 2016 Eylul Eylül Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi Astronomi Örneği Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ 1785 Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) Altı Yaş Çocuklarına Zaman ve Mekân Kavramlarını Kazandırmaya Etkisi Nadir Çeliköz, Suat KOL 1803
PDF

Zenginleştirilmiş Bir Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Asit

acarindex dosyalar makale acarindex 1423869306 pdf zenginleştirilmiş öğretim materyallerinin kullanılmasıyla öğretimine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır Bu çalışmada günümüzdeki uygulamadan farklı olarak, çalışma yaprağı, kavramsal değişim metni ve animasyonları içeren zenginleştirilmiş bir öğretim materyali geliştirilmiş ve uygulanmıştır
PDF

Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi - efdergiyyuedutr

efdergi yyu edu tr uploads feabdyyuefd02082016y kavramsal değiim yöntem tekniklerin 5E öğretim modelinin aamalarında kullanılması sonucu oluturulan zenginletirilmi laboratuvar rehber materyalinin fen bilimleri öğretmen adaylarının kavramsal değiimine etkisini aratırmaktır Yarı deneysel yönteme göre
PDF

kolegia sgh waw pl pl KES czasopisma kwartalnik archiwum Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej 187 W teorii ekonomii pojawiło się dotąd wiele opinii na temat międzynarodowej integracji gospodarczej i jej oddziaływania na wzrost gospodarczy krajów core ac uk download pdf 143490850 pdf mira Bukowskiego

 1. integracja rynków finansowych w unii europejskiej
 2. proces integracji rynku finansowego w ramach we i ue

bvespirita Um Defunto Que Se Recorda de Tudo professores Enrique Morselli e Francisco Porro, da Universidade de Gênova No decurso de cinco anos consecutivos, graças ao intenso trabalho desenvolvido, esse pequeno grupo propiciou vasto material ? imprensa italiana e, ultrapassando as fronteiras da península, chegou a vários países,

neu edu tr wp content uploads 2015 11 iktisadi ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nil Günsel Reşatoğlu Doğum Tarihi 07 Mayıs 1976 Akademik Düzey Dr EĞİTİM DURUMU Düzey Program Universite Yıl Lisans İşletme Yakın Doğu Üniversitesi (K K T C ) 1997 kimyabudur wp content uploads 2019 02

gemeinde jungingen de uploads media s2998d8a99e4f4dba jimcontent download bistum augsburg de content download 94048 1067180 bistum augsburg de content download 93702 1063928 wkorinek files wordpress 2018 07 schc3b6n Von einer positiven Zusammenarbeit mit Dr Korinek berichtete auch Dr Werner Baur

Global Alternatives Survey 2012

Global Asset Management 2016: Doubling down on data 2016

gecd mit edu files 2012 universum survey pdf METHODOLOGY & KEY FINDINGS Universum Student Survey 2012 Base of the Global perspective local insight extensive list of alternatives and an ‘Other’ option multilateralfund 75 English 1 7577r1

dibeg news 2009 0905Paraguay ISDB T Es uno de los sistemas de televisión digital en el mundo Existen tres sistemas recomendados en la ITU BT1306 ATSC, DVB T é ISDB T (¿Otro es el DTMB?) Es un sistema muy flexible HDTV, multi SDTV, Guía

Sameh Hassan Suez Canal University, Egypt 1. Introduction

Tenth International Egyptian Water Technology Conference 2006

biomedpharmajournal pdf editorialboard CV Mohamed Kobe University, Japan 2003 Master degree in Veterinary Science (Pharmacology) June, 2003 Faculty of Veterinary Medicine, Suez Canal University, Ismailia, Egypt May 1998 Bachelor degree in Veterinary Medicine June 1998 Faculty of Veterinary Medicine, Suez Canal University, Ismailia, Egypt

(4.1) 1 Becquerel = 1 Bq = 1 s -1 (4.2)

51 – Natural Radioactivity 52 – Nuclear Reactions 53

nucmedtutorials files wordpress 2016 12 System, the Basic Unit of Absolute Activity is a Bq (Becquerel) It is Equivalent to 1 disintegration per second (dps)) Unit # of Becquerel # of DPS Becquerel (Bq) 1 Bq 1 dps Kilobecquerel (KBq) 103 Bq 103 dps Megabecquerel (MBq) 106

Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. CNPJ/MF nº /

GESTÃO DO TRANSPORTE NA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO FÍSICA: uma

fmepro XP editor assets DownloadsEPD TCC jan2007 Este trabalho analisa séries temporais de um produto de uma empresa do ramo de distribuição de medicamentos, utilizando a metodologia do mais simples para o mais complexo, com a finalidade de estimar modelos matemáticos para realizar previsões de demanda, propondo assim melhorias

 1. empresa de distribuição de alimentos
 2. empresa de distribuição de jornais e revistas
 3. empresa de distribuição de panfletos
 4. empresa de distribuição de medicamentos
 5. empresa de distribuição de energia
 6. empresa de distribuição de energia vale paranapanema
 7. empresa de distribuição de energia vale paranapanema s.a
 8. empresa de distribuição de publicidade
 9. empresa de distribuição de panfletos em ribeirão preto
 10. empresa de distribuição de agua mineral
 11. empresa de distribuição de mercadorias
 12. empresa de distribuição de agua
 13. empresa de distribuição de folhetos
 14. empresa de distribuição de produtos
 15. empresa de distribuição de gas
 16. empresa de distribuição de panfletos rj
 17. empresa de distribuição de panfletos em uberlandia
 18. empresa de distribuição de combustivel
 19. empresa de distribuição de electricidade
 20. empresa de distribuição de cosmeticos
Home back1210121112121213 12141215 Next

lt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi &...

Description

Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi 1785-1802

Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi: Astronomi Örneği1 Effects of The Enriched 5E Model on Students’ Conceptual Change: Astronomy Sample Tülay ŞENEL ÇORUHLU Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Fatih Eğitim Fakültesi,

Trabzon Salih ÇEPNİ Uludağ Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi,

Bursa Makalenin Geliş Tarihi: 15.01.2015

Yayına Kabul Tarihi: 13.11.2015

Özet Bu çalışmanın amacı

kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modeline uygun hazırlanan rehber materyallerin öğrencilerin bazı astronomi konuları ile ilgili kavramsal değişimleri üzerine olan etkisini araştırmaktır.

Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın örneklemini 72 ilköğretim 7.

sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.

Çalışmada veri toplama aracı olarak

iki aşamalı kavramsal anlama testi,

mülakat soruları ve öğrenci çizimlerinden yararlanılmıştır.

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin kavramsal anlama testinden elde ettikleri puanların karşılaştırılması Mann-Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır.

Yarı yapılandırılmış mülakatlar 12 öğrenci ile birlikte gerçekleştirilmiş,

mülakata katılan öğrencilerden ayrıca çizim yapmaları istenmiştir.

Araştırma sonucunda

deney grubunda 5E modeli kapsamında geliştirilen rehber materyallerin öğrenci kavramsal değişimini gerçekleştirmede mevcut öğretim yöntemleri ile kıyaslandığında anlamlı ölçüde (U = 212,5,